Nieuws

Aanbevelingen BMH voor een duurzaam voedselsysteem

By 28 april 2020 april 30th, 2020 No Comments

In het kader van Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) is het rapport ‘Tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem’ gepubliceerd. Hiermee worden belangrijke aanbevelingen gedaan voor beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de lange termijn. De aanbevelingen zijn samengesteld door een interdepartementale werkgroep en dienen ter input voor de politiek en het komende kabinet. Ze zijn tot stand gekomen na brede maatschappelijke consultatie waaraan ook Transitiecoalitie Voedsel (TcV) heeft deelgenomen.

Kort samengevat ondersteunen de aanbevelingen de visie en ambities waar we als TcV aan werken. De aanbevelingen worden uitgewerkt in twee beleidsvarianten. Er wordt o.a. gepleit voor een stevigere (regie)rol voor de overheid, een meer regionale (gebiedsgerichte) aanpak en beprijzen van maatschappelijke kosten. Op pag 6-10 staat de samenvatting van dit rapport dat we vanuit de TcV in de komende periode flink zullen promoten zodat een komend kabinet er daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

Lees hier het rapport.