Skip to main content

ANBI Status

Over
TCV

Naam instelling

Stichting Transititecoalitie Voedsel

Gegevens

KvK: 64566269
BTW nr: NL8557 22 253B01
IBAN: NL07 TRIO 0391 1190 44

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

E-mailadres:
info@transitiecoalitievoedsel.nl

Doel

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een groeiende coalitie van zo’n 200 Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. TcV werkt aan nieuwe spelregels voor een landbouw- en voedselsysteem waarin ecologische, ethische, sociale en duurzaam economische waarden in balans zijn. Ons doel? Een netto positieve impact voor een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen.

Bestuur

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De Directeur-bestuurder is Willem Lageweg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en stelt de jaarbegroting en het jaarverslag van de stichting vast. Zie hiernaast de RvT leden.

Raad van toezicht & inspiratie

  • Drees Peter van den Bosch
  • Jeroen Candel
  • Ted van den Bergh
  • Irene Mommers

Ambassadeurs

  • Barbara Baarsma
  • Herman Wijffels
  • Jaap Seidell
  • Jan Willem Erisman
  • Martijn van Dam
  • Volkert Engelsman

Financiële
vergoeding

Zowel de directeur bestuurder als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vacatievergoeding.

RSIN nummer: 855722253

Beleidsplannen

Transitiecoalitie Voedsel Meerjarenbeleidsplan

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel