DISCLAIMER


Algemeen
Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van bijdrages. Bij duidelijke fouten zijn wij genoodzaakt de prijs aan te passen, vanzelfsprekend houdt u in dit geval het recht de overeenkomst van uw bijdrage te ontbinden. 

Hyperlinks en downloads
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover www.transitiecoalitievoedsel.nl geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites. 

PRIVACYVERKLARING

De Stichting Voedseltransitie is faciliterend rechtspersoon van de Transitiecoalitie Voedsel. De Transitiecoalitie Voedsel, gevestigd aan Arthur Koolkwartier 5, 6711 VH in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Willem Lageweg is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Transitiecoalitie Voedsel en is te bereiken via willem@transitiecoalitievoedsel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transitiecoalitie Voedsel  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens: 

Reden verwerking:

Sociale titel (man/vrouw)

Aanhef voor post stuk en mailverkeer

Voornaam

Voor post stuk of mailverkeer

Achternaam

Voor post stuk of mailverkeer

Evt Bedrijfsnaam

Voor post stuk of mailverkeer

Evt Btw nummer

Voor uw zakelijke factuur

E-mailadres

Voor contact, uitnodiging en  bevestiging deelname

Straatnaam

Voor poststuk

Postcode

Voor poststuk

Stad

Voor poststuk

Land

Voor poststuk

Telefoonnummer

Voor eventuele vragen 

Bevestiging nieuwsbrief

Om u max. 4 maal per jaar op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van de Transitiecoalitie Voedsel (alleen indien u zich aangemeld heeft)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@transitiecoalitievoedsel.nl dan verwijderen wij deze informatie direct.

Grondslag verwerking persoonsgegevens:

Transitiecoalitie Voedsel verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

Ten behoeve van de overeenkomst:

de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

Analyse websitebezoek

De Transitiecoalitie Voedsel gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.