Skip to main content
Nieuws

Hoe verder met rapport Remkes?

Geschreven door 10 november 2022No Comments

Vorige week vergaderde de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport Remkes. Het is van het grootste belang dat nu snel wordt gewerkt aan duidelijke kaders en een breed gedragen visie op de toekomst van de landbouw. Het risico bestaat dat bij het komen tot een landbouwakkoord een te beperkte insteek wordt gekozen. Het lijkt erop dat men aan een landbouwakkoord wil gaan werken waarin de focus te eenzijdig ligt op de rol en de opvattingen van de boeren. Natuurlijk zijn zij buitengewoon belangrijk, zij zijn zelfs cruciaal, maar wij vrezen dat de consumptie van voedsel en andere belangrijke factoren en actoren onvoldoende aan bod komen. Voorts zullen boeren die al laten zien hoe de toekomst eruit kan zien, hoe natuur en gezondheid centrale elementen in de bedrijfsvoering zijn, een belangrijke stem moeten hebben. Daaraan voorbij gaan zou een kapitale vergissing zijn. Immers, de toekomst van de landbouw is onlosmakelijk verbonden met zowel de natuur als het gedrag en de keuzes van consumenten. Daarbij is ook de rol van ketenspelers zoals industrie, cateraars, horeca en supermarkten belangrijk. Bij de consumptie van voedsel is de kwaliteit en de gezondheid van de producten een steeds belangrijker factor. Jaarlijks overlijden er in ons land ca 13.000 mensen aan voedsel gerelateerde ziekten. Het belang van gezonde voeding voor zowel het welzijn van mensen als leerprestaties en arbeidsproductiviteit wordt met de dag groter. Ook kan gezonde voeding leiden tot een forse daling van de hoge zorgkosten in ons land. Dat biedt boeren een enorme kans voor nieuwe concepten en afzetkanalen. Die kansen met de bijbehorende representanten uit de wereld van duurzaamheid, gezondheid en consumptie verdienen een prominente plek bij de totstandkoming van het nationale landbouwakkoord. Om die reden spreken wij liever van een landbouw- en voedselakkoord dan van een landbouwakkoord.

Zie onze eerdere reactie op het standpunt van het kabinet naar aanleiding van het rapport Remkes:
https://transitiecoalitievoedsel.nl/transitiecoalitie-voedsel-en-regie-op-ruimte-positief-over-kabinetsreactie-op-rapport-remkes/

Foto: Nu.nl