NieuwsVernieuwers aan het woord

Lid aan het woord: Bob Hutten

By 28 oktober 2019 No Comments

Wij zijn iedere dag mee bezig om de transitie van het voedselsysteem te versnellen! Het is een onderdeel van wie wij zijn en wat wij doen! Wij zijn actief op het gebied van verspilling en kringlooplandbouw, true costing en pricing. Ook zetten we ons in om voedsel in de brede zin van het woord gezonder te maken.

We werken bijvoorbeeld met onze catering aan preventieve gezondheidsverbetering en waar nodig reactief en ondersteunend. Mensen met slik-, maag- en darmproblemen of kanker helpen we in hun genezingsproces door gezonde voeding. Wij leveren aan een aantal ziekenhuizen. We zorgen daar voor ondersteunende voeding voor mensen die chemo krijgen en hebben een concept ontwikkeld voor kinderen ‘snoepgoed en speelgoed’. Op deze manier verrassen en verleiden we ze om op een leuke manier gezond te eten.

Bij alles wat we doen denken we aan verbetering van het landbouw- en voedselsysteem. Wanneer producten uit het buitenland komen, zorgen we dat ze daar waarde achter laten. De producten uit Nederland komen van dichtbij, hebben eerlijke verwaarding in de keten en zijn duurzaam. We kijken o.a. naar (gewasbescherming, diervriendelijk produceren, goede stallen, seizoensgebondenheid, en minder dierlijk maar meer plantaardig.

De consument spreekt
De Transitiecoalitie Voedsel kan het meest gezaghebbende, integere en overkoepelende orgaan zijn die namens de burger en consument kan praten. De coalitie bestaat uit bedrijven en personen vanuit diverse achtergronden en disciplines. De mensen die lid zijn moeten boven hun bedrijf of instantie uitstijgen en het als hun persoonlijke missie hebben om bij te dragen aan een beter landbouw- en voedselsysteem.

Mijn wens
We zijn met zijn allen wel tot de conclusie gekomen dat we veel te veel en te lang door zijn gegaan; het moet anders. Ik wil werken met een goed gevoel en samen met mijn mensen van betekenis zijn. Wij zien de verandering van het voedselsysteem als een belangrijk fenomeen in ons leven om de toekomstige generaties een goed leven te bieden op deze aarde.

Ik zou het mooi vinden als de Transitiecoalitie Voedsel namens de consument/burger spreekt. We moeten de eerlijke voedselwaarheid ondersteunen en uitspreken zonder belangen van bedrijven en de overheid.

Als TcV zijn wij de ‘Coalitie of the willing’. We streven samen naar een zo goed, duurzaam en gezond mogelijk voedselsysteem. Onze kracht is dat we niet vanuit één punt kijken zoals bijvoorbeeld dierwelzijn maar én én én. Samen moeten we af- en uitspreken dat we ieder jaar een beetje verbeteren en dus het grote totaal niet verliezen. Als TcV hebben we samen een rol om mensen niet alleen te vertellen wat ze niet moeten doen, maar ook wat ze juist wel kunnen of moeten doen. We moeten positief perspectief bieden.