Vernieuwers aan het woord

Mike Venekamp van Atlantis Handelshuis

Atlantis Handelshuis, in de kop van Noord-Holland, is een social enterprise. Het maken van winst is geen hoofddoel maar een middel om maatschappelijke impact te creëren. “We zijn een groothandel in eerlijke waar, gericht om positieve impact voor het milieu te realiseren. Meer dan 50% van de nettowinst wordt geherinvesteerd in het bedrijf om zo de impact te vergroten”, legt Mike uit. Deze positieve impact realiseert Atlantis Handelshuis door te werken aan een transitie van een exportmarkt naar een regionale markt. “De regio Noord-Holland heeft fantastische producten, gemaakt door boeren, tuinders en telers met liefde voor het vak. Kwaliteit en smaak staan voorop en elk product heeft zijn eigen, unieke verhaal. Waarom genieten we niet meer van deze producten en verhalen binnen de provincie? Wees trots op de regio!”, vertelt Mike enthousiast. Atlantis Handelshuis zorgt voor korte en transparante ketens en verkoopt regionale producten aan onderwijs- en zorginstellingen en ziekenhuizen.

Waarom aan de zorg?
“De kwaliteit van voeding in de zorg kan verbeterd worden. Aantrekkelijke, goede en lekkere voeding in het ziekenhuis is erg belangrijk en draagt bij aan kwaliteit van verblijf en het herstel. Daarnaast wordt 30-40% van voeding bij zorginstellingen weggegooid; het terugdringen van verspilling is een belangrijk issue. Zorginstellingen zijn dus op zoek naar oplossingen en mogelijkheden voor deze problemen. Wij begeleiden onze klanten in hun transitie om verse en gezondere voeding op het menu te krijgen. Door regionale samenwerking tussen boeren, telers en tuinders te faciliteren ontstaat er een korte keten en kunnen we positieve impact voor het milieu creëren. Zodat de koppeling gemaakt kan worden met onderwijs, zorginstellingen en ziekenhuizen”.

Inspireren, verbinden en activeren
Mike: “In een vroeg stadium hoorde ik van Willem en Natascha, die ik ken vanuit Springtij, over het idee van de Transitiecoalitie Voedsel. Een coalitie van Nederlandse koplopers die werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige voedselsysteem: ik was gelijk enthousiast en meldde mij aan. Deze transitie is precies waar Atlantis Handelshuis aan werkt. Maar dit kunnen we niet alleen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen staan we veel sterker om de transitie te versnellen”.

Binnen de Transitiecoalitie Voedsel wil Atlantis Handelshuis graag andere leden inspireren, verbinden en activeren. “Door ons verhaal te vertellen, door connecties te maken maar ook door onze ervaring met het opzetten van korte ketens te delen hopen we een voorbeeld te zijn voor andere leden en hopen wij aan de andere kant ook weer te leren van andere mooie voorbeelden. Vanuit onze ervaring helpen we nu al de provincies Friesland, Groningen en Drenthe om regionale producten te vermarkten in hun eigen regio. Wij helpen met de methodiek, de regio gaat zelf aan de slag”, aldus Mike. Een grote kans volgens Mike is matchmaking binnen de coalitie: meer onderling zaken doen en elkaar de bal toespelen.

Lobby naar Den Haag en Brussel
“De meerwaarde om lid te zijn van de Transitiecoalitie Voedsel is wat mij betreft vooral de lobby naar de politiek. Als individuele partijen komen we niet aan tafel maar als coalitie met een sterke lobby is dit wel een mogelijkheid. Denk aan het Nationaal Preventieakkoord waar alleen grote foodspelers aan tafel zaten. Waarom worden kleine partijen hier niet gehoord? Dit vind ik een belangrijke taak voor de Transitiecoalitie Voedsel”.

Hoe komen we dan naar een duurzamer voedingssysteem?
“De overheid laat nog teveel over aan marktwerking. Wanneer we naar een circulaire economie toe willen moet duurzame voeding meer mainstream worden. Nu zijn duurzame en gezonde producten nog niet voldoende bereikbaar voor een grote groep Nederlanders. Inkopers van supermarkten, horeca, foodservice en zorginstellingen kijken nog teveel naar prijs. Duurzaamheid is mooi meegenomen maar geen belangrijke factor bij inkoop van voeding. Goede dingen zouden minder belast moeten worden zodat er ook meer vraag komt naar duurzame producten. Daarnaast gaat de meeste financiering naar de grote spelers in de markt. Kleine, innovatieve partijen zouden juiste een financiële prikkel moeten krijgen vanuit de overheid. Veel boeren werken nu aan een omschakeling naar circulaire landbouw en investeren hier flink in. Als de overheid het aan marktwerking overlaat, dan blijven deze producten voor een nichemarkt”.

Ik draag het stokje over aan….
Graag draag ik het stokje over aan Drees Peter van den Bosch. Hij is de beoogde nieuwe voorzitter van de Taskforce Korte Ketens. Een Taskforce met mooie idealen: de huidige dominante ketenstrategie, grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten, is niet langer houdbaar. Een mogelijke oplossingsrichting is de organisatie van korte ketens waar verbinding gelegd wordt tussen burgers en boeren door middel van nieuwe IT-technologie, communityvorming, sociaal ondernemerschap en burgerparticipatie. Graag hoor ik meer over wat de Taskforce concreet gaat doen.

X