Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2018

Geslaagd TcV offensief Preventieakkoord
De oproep van de Transitiecoalitie Voedsel aan VWS-staatssecretaris Blokhuis voor krachtige maatregelen voor gezonde voeding in het aanstaande Preventieakkoord is niet onopgemerkt gebleven. De staatssecretaris nodigde ons uit voor een gesprek en kwartiermaker Willem Lageweg werd geïnterviewd door dagblad Trouw, Radio 1 en vakblad VMT. Kwartiermaker Natascha Kooiman lichtte ons pleidooi toe in de nieuwe BNN talkshow ‘Na het Nieuws’ op NPO 1. Lees hier onze brief aan de staatssecretaris en ons persbericht. Het tv-optreden van Natascha kun je hier terugkijken.

Nederlandse landbouw aan vooravond transitie
Het Nederlandse landbouwsysteem zal op termijn moeten voldoen aan de uitgangspunten van regeneratieve productie. In een artikel van Agro & Food licht Wouter-Jan Schouten, Strategiegroeplid Transitiecoalitie Voedsel en Themadirecteur Sustainable Food Systems van TiFN, de kansen en mogelijkheden van regeneratieve landbouw toe. Lees hier het artikel.

Projectfinanciering voor Kennisontwikkeling Transitiecoalitie Voedsel
Goed nieuws! Met een nog steeds groeiend aantal leden, groeit ook de kennis en expertise binnen de Transitiecoalitie Voedsel. Om al deze kennis en expertise te bundelen en te delen hebben we een projectfinanciering toegekend gekregen vanuit het programma DuurzaamDoor. Het project Kennisontwikkeling Transitiecoalitie Voedsel heeft als doel om een goede structuur op te zetten om het ontwikkelen en delen van kennis in de Coalitie te faciliteren en te stimuleren. Op deze manier wordt het delen van best practices, leren van elkaar, het gezamenlijk werken aan projecten en het opschalen van activiteiten bevorderd.

Wat je als lid kan verwachten:

  • Het actief delen van interessante content en best practices via LinkedIn. Je kunt onze pagina volgen via: https://www.linkedin.com/company/transitiecoalitie-voedsel/
  • Meerdere inspiratie-bijeenkomsten waarin transitiethema’s en spraakmakende projecten worden gepresenteerd en besproken
  • Lessons learned en best practices worden op een toegankelijke manier verspreid zodat alle leden en andere geïnteresseerden er van kunnen leren
  • Een structuur waarin kennisdeling tussen leden en overige partijen is gewaarborgd

Ons doel is het versterken van het netwerk en het bevorderen van onderlinge kennisdeling, zodat elk lid zich betrokken en gehoord voelt binnen de Coalitie. En we met elkaar een grotere vuist kunnen maken om de transitie naar een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem vorm te geven.

Heb je zelf ideeën over kennisdeling of een inspirerende casus die je graag via LinkedIn wil delen, neem dan contact op met Sanne Koot via sanne@transitiecoalitievoedsel.nl.

Twintig TcV-leden in Food100!
Tijdens de Food Inspiration Days 2018 werden de 100 gamechangers in voedsel bekendgemaakt. Maar liefst 20 van de invloedrijkste voedselveranderaars in de Food100 2018 maken deel uit van de Transitiecoalitie Voedsel. De Food100-lijst 2018 werd dinsdag 16 oktober in Veghel onthuld en naast de kwartiermakers Willem Lageweg en Natascha Kooiman, staan in deze lijst onder andere de leden Bob Hutten, Chantal Engelen en Sandra van Kampen. Zij zijn beoordeeld op daadkracht, innovativiteit, een brede kijk op duurzaamheid in de agri-food sector en het delen van kennis, netwerk en inzichten. Lees hier welke TcV-leden in de Food100 staan. Allen gefeliciteerd!

Jaap Korteweg en Ruud Zanders in top 3 Trouw Duurzame 100
Op woensdag 10 oktober jl. werd de ranglijst van de groenste denkers en doeners van Nederland bekendgemaakt: de Trouw Duurzame 100. Maar liefst 19 personen in deze lijst richten zich specifiek op de food sector, waarvan 4 leden van de Transitiecoalitie Voedsel. De impact van onze coalitie wordt steeds groter en voedsel een steeds belangrijker thema op de duurzaamheidsagenda. Van harte gefeliciteerd Jaap Korteweg, Ruud Zanders, Adriaan de Groot Ruiz en Jan Willem Erisman voor jullie benoeming in de Trouw Duurzame 100!

Lintje voor TcV-lid Martien Lankester
Ons lid Martien Lankester kreeg vrijdag 12 oktober jl. een lintje vanwege zijn inzet voor de biologische landbouw. Hij is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau tijdens Soil Food Week, waarvan Martien initiatiefnemer is. Tijdens dit event waren er deskundigen uit de hele wereld die samen met agrariërs en consumenten discussieerden over het belang van een gezonde bodem. Zij lieten zien dat het ook anders kan dan hoe het nu gaat. Martiens persoonlijke motto is: “De duurzame boer is de dokter van de toekomst die de aarde weer gezond kan maken.” Hij draagt de onderscheiding dan ook op aan alle biologische boeren wereldwijd die hard werken voor een duurzamer voedselsysteem.

Martien Lankester is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige en houdt zich al 45 jaar met duurzame voeding bezig. Hij heeft naast zijn praktijk in 1977 een (nog steeds bestaand) biologisch landbouwbedrijf opgezet om de noodzaak van duurzame voedselproductie te onderstrepen. De brede meerwaarde van biologische landbouw, de relatie tussen landbouw en natuur/biodiversiteit/ecosystemen en de werkelijke kosten van voedselproductie zijn in zijn werk belangrijke thema’s. Begin jaren negentig heeft hij Avalon Foundation opgericht die in meer dan 30 landen projecten op het gebied van duurzame/biologische landbouw en landbouwmilieuprogramma’s heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Dit gebeurt steeds samen met lokale partners, met als doel voedselzekerheid te combineren met duurzaam landgebruik.

Update uit de themagroepen

Supermarkten
De themagroep Supermarkten heeft in september met een zestal supermarkten gesproken over de opzet van de benchmark die door Questionmark wordt voorbereid. Ook werden enkele experts geraadpleegd. De reacties worden nu verwerkt in de definitieve opzet van de pilot die de naam Superlijst krijgt. De planning is om een eerste versie van de benchmark in het voorjaar van 2019 uit te voeren.

Bodem
Een kleine delegatie van onze coalitie, bestaande uit Jan Willem Erisman en Wouter Jan Schouten, heeft een projectvoorstel geschreven voor een meerjarig kennis- en innovatieprogramma gericht op een gezonde en duurzame bodem. Met het ministerie van LNV bereiden we ook de contouren voor een nationaal bodemakkoord voor met als doel in 2030 alle landbouwgrond duurzaam te laten beheren.

Nieuwe thematrekkers Financiering
Sinds kort hebben we twee actieve leden die de Transitiecoalitie Voedsel ondersteunen op het gebied van financiering, Suzanna Vergouwe en Mirjam Bus-Geerlofs. Zij gaan de themagroep financiering trekken alsmede themagroepen ondersteunen in de financiering en fondsenwerving voor hun initiatieven. Mirjam heeft een commercieel economische achtergrond en heeft veel ervaring in de financiële sector. Suzanna werkt als projectadviseur bij Kansfonds, een landelijk opererend fonds.

De komende maanden richten zij zich op het identificeren van lokale, regionale en landelijke fondsen, het contact leggen met deze fondsen en financieel strategische partners die bij de missie en visie van de Transitiecoalitie aansluiten. Hun rol is die van het adviseren van thematrekkers en verbindingen leggen voor het aanboren van nieuwe financieringsbronnen en het uitwerken van aanvragen. Hun rol bij specifieke project- en programma aanvragen is die van meedenker en coördinator.

We kunnen hun expertise dus vooral goed benutten voor het financieren van concrete projecten passend bij de missie van Transitiecoalitie Voedsel om er zo voor te zorgen dat we in 2019 door kunnen gaan met onze activiteiten. Ze zullen de Transitiecoalitie Voedsel de komende periode specifiek helpen bij het aanvragen van financiering bij Stichting DOEN en voor het zoeken van financieringspartners voor de Voedseltop 2019.

Heb je zelf ideeën voor concrete projectaanvragen of ken je strategische financieringspartners of mogelijke financieringsbronnen, dan kun je contact opnemen met Suzanna en Mirjam via: financiering@transitiecoalitievoedsel.nl.

Op 28 november organiseren ze de volgende bijeenkomst voor themagroep financiering. Wil je je hierbij aansluiten, stuur dan een mailtje naar bovenstaand emailadres.

Versterking kernteam: Sanne Koot en Paula van de Kamp
We zijn blij met twee nieuwe gezichten die zich gaan inzetten voor de Transitiecoalitie Voedsel: Sanne Koot die zich bezig houdt met de backoffice, administratie en financiën en Paula van de Kamp die zich inzet voor effectieve communicatie vanuit TcV. Zij stellen zich aan je voor.

Sanne Koot
Ik ben Sanne Koot en ik ben sinds september de backoffice manager van de Transitiecoalitie Voedsel. Ik ben een ervaren project- en procesbegeleider in de sectoren agro-food, biobased economy en energietransitie en ik heb o.a. veel workshops en events georganiseerd. Het afgelopen jaar heb ik in Melbourne, Australië, gewoond en gewerkt en ik zet me nu weer vol enthousiasme in voor een duurzaam, eerlijk en gezond voedselsysteem in Nederland.

Als backoffice manager bij TcV houd ik me bezig met alle ondersteunende zaken voor de organisatie, kwartiermakers en thematrekkers. Ik beheer het algemene mail-account, de administratie en andere systemen, én ik ben de linking pin voor alle vragen van leden en potentiële leden. Ik houd me bezig met de website en andere communicatiekanalen en events, zoals de nieuwsbrieven én het begeleiden van onze kracht op communicatie. Daarnaast werk ik aan het verder structureren en professionaliseren van de organisatie. Vanuit de stichting zal ik het overzicht bewaken en de voortgang monitoren van activiteiten binnen de themagroepen.

Ik hoop jullie graag allen snel te ontmoeten om persoonlijk kennis te kunnen maken en om zo meer te leren over jullie projecten en activiteiten. Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de organisatie en bijeenkomsten, dan kun je me altijd mailen op: sanne@transitiecoalitievoedsel.nl

Paula van de Kamp
Naarmate ik als marketing- en communicatiemanager meer ervaring opdeed in de food sector groeide mijn verbazing over hoe ons voedsel geproduceerd wordt, welke problemen we daardoor aan de achterkant aan het creëren zijn en hoe weinig aandacht we in Nederland hebben voor zoiets fundamenteels als wat je in je mond stopt en waar je van leeft. Hoe vaak ik niet heb gehoord bij het ontwikkelen van food producten: ‘dat kan niet’, ‘daar hebben we geen invloed op’ of ‘zo doen we dat nu eenmaal niet’. Daarom ga ik me met veel plezier inzetten voor een beweging van mensen die wél denken dat het anders kan en moet met ons voedselsysteem. En die het pad daar naartoe willen uitstippelen en begaanbaar willen maken.

Ik ga me bezighouden met de communicatie van de Transitiecoalitie Voedsel, van het lekker pragmatisch bijhouden van de site en social media kanalen tot het ontwikkelen van de huisstijl en communicatiemiddelen tot het adviseren over meer strategische vraagstukken als ‘hoe willen we ons als Transitiecoalitie Voedsel naar buiten toe profileren’. Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten, wellicht al op de volgende plenaire bijeenkomst van 4 december.

En om er even een ontzettende platitude in te gooien: content is king! Waar ik maar mee wil zeggen: de Transitiecoalitie Voedsel is gebaat bij zichtbaarheid en wil haar stem laten horen in het publieke debat over voedsel. Dus laat het weten als je een belangrijk of mooi verhaal hebt dat verteld moet worden. Ook andere ideeën of opmerkingen over onze communicatie hoor ik graag: paula@transitiecoalitievoedsel.nl

Plenaire bijeenkomst
Op 4 december vindt van 10.00-17.00 uur de volgende plenaire bijeenkomst van de Transitiecoalitie Voedsel plaats. Het thema van deze bijeenkomst is: de visie en rol van de boeren in de voedseltransitie. Centraal staat de vraag:

‘Wat willen boeren in deze wereld van landbouw en voedsel?’

We zijn te gast bij boerderij de Beekhoeve van Monique en Koos van der Laan.

Schrijf je hier in voor de Plenaire Bijeenkomst op 4 december a.s. 

Een heel hartelijk welkom aan onze nieuwe leden
Hoeve Kazan * Saraï Pannekoek Sportvoedingadvies * Saxion hogeschool * Reos Partners * Wellantcollege Rijswijk * The New Food Connection * Universal Design * Innate Motion * Burosa * Slow Food Nederland * Groep5700 marketing & communicatie * Stichting Projectkompassie * Halloboer * Ingrid Raymakers * Annelies Balkema * het EETschap * Andre Brouwer * Westbroek Consultancy * P2 strategie *

Upcoming events

8 november
Innovation in the agri-food sector

9 november
Dag van de Stadslandbouw

4 december
Plenaire bijeenkomst Transitiecoalitie Voedsel 

X