Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2018

Visie minister Schouten vereist ingrijpende vervolgstappen

De zaterdag gepresenteerde visie van LNV-minister Schouten op de toekomst van de Nederlandse landbouw- en voedselsector is een goede stap maar brengt nog niet de structurele veranderingen die zij zelf zo krachtig bepleit. “[…] voor een structurele verandering zullen de hoge maatschappelijke kosten van de agrosector veel meer in de prijs van voedsel verwerkt moeten worden. Dat gaat niet lukken zonder dat de overheid een stevige rol pakt bij het veranderen van de spelregels. En die rol gaat de minister in haar visienota uit de weg. Lees hier de gehele reactie van de Transitiecoalitie Voedsel

 

Impressie van de plenaire bijeenkomst: Aanstekelijke energie en goede discussies

Op 4 september kwamen ca 90 leden van de Transitiecoalitie bij elkaar voor een update over de lopende programma’s. De dynamiek rond de thema’s bodem, supermarkten, gezonde voeding, korte ketens en true cost was groot. Op basis van een inleiding van Natascha Kooiman [lees meer] werd gebrainstormd over de vraag welke rol de Transitiecoalitie moet spelen op het terrein van de voedselomgeving. De eerste ideeën hierover worden nu verwerkt in een voorstel. Daarnaast kwamen de organisatie en de financiën van de coalitie aan de orde. Er werd een voorstel gepresenteerd voor een contributieregeling waarover elders in deze nieuwsbrief meer. Zie voor de slides van de presentaties hier. 

Ben je enthousiast geraakt van het thema voedselomgeving en wil je je aanmelden als lid van de themagroep en/of hierin een leidende rol nemen – stuur een mail naar Natascha Kooiman (natascha@smaackmakers.nl).

 

Update themagroepen
De themagroepen staan niet stil! Hieronder een update van een aantal mooie en belangrijke ontwikkelingen. Op naar de volgende mijlpalen!

  • Supermarkten

Op 11 september spraken we met vertegenwoordigers van 7 supermarkten over de benchmark die we momenteel ontwikkelen. Daarmee willen we hen activeren gezond en duurzaam centraal te gaan stellen in assortiment en marketingbeleid. De benchmark wordt ontwikkeld door Questionmark. Het was een goede bijeenkomst waar wij waardevolle feedback hebben gekregen van de supermarkten en de experts. De werkgroep verwerkt die in een volgende versie van het voorstel. Wij hopen in Q1 van 2019 met de pilot van de  benchmark te starten.

  • Truecost

In juni hebben we samen met het ministerie van LNV een inventariserende bijeenkomst gehouden om een goed beeld te krijgen van lopende projecten op het gebied van true cost/true price.

Op basis daarvan hebben we een voorstel ontwikkeld voor een samenhangend meerjarenprogramma op dit terrein. Dit voorstel wordt momenteel met het ministerie besproken.

  • Bodem

Onze leden Jan Willem Erisman (Louis Bolk) en Wouter Jan Schouten (TiFN) hebben met inbreng van MVO Nederland een voorstel gemaakt voor een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van duurzame bodem.

Daarnaast zijn we actief betrokken bij het nieuwe bodembeleid van het ministerie van LNV en werken we aan de voorbereiding van een nationaal bodemakkoord..

  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Met de actieve inbreng van ca 10 leden uit onze coalitie hebben wij een reactie geformuleerd op de voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Wij vinden de voorstellen vergaand onvoldoende in het licht van de noodzakelijke voedseltransitie. Zie hier de volledige tekst. 

  • Duurzaam Door

Mede door onze ondersteuning zijn inmiddels diverse projecten uit onze kring door het programma Duurzaam Door gehonoreerd met een startbijdrage, waaronder Supermarkten, Korte Ketens, Gezonde en Duurzame Voeding. Meer weten over deze projecten? Neem contact met ons op

  • Preventieakkoord

Een aantal leden uit onze coalitie werkt op dit moment aan een voorstel voor het onderdeel gezonde voeding in het Preventieakkoord dat het ministerie van VWS dit najaar wil sluiten.

 

Verdieping: Toekomstige voedselsystemen, met impact!

Frederike Praasterink  en Wouter-Jan Schouten (leden van onze Strategiegroep) hebben n.a.v. recent onderzoekswerk dit artikel geschreven: Developing future food systems with positive impact on people and planet. Het beschrijft de eerste contouren van hoe een holistische (systeem)benadering voor een nieuw voedselsysteem eruit zou kunnen zien. Lees hier het hele artikel!

 

Op naar een duurzame organisatie

Zoals besproken op de plenaire bijeenkomst op 4 september zullen wij vanaf 2019 contributie gaan vragen aan onze leden. Lees meer

Momenteel beraden wij ons nog op de laatste details. In een gerichte email komen wij er spoedig op terug. Suggesties, vragen of opmerkingen? Neem contact op

Coming events 

Op de website vind je de events die voor het TcV netwerk interessant zijn, zoals deze events waar ook TcV een rol heeft:
Soil Food Week – Van 10 tot en met 13 oktober – waar Leeuwarden, Oosterwolde en Drachten een week lang in het teken vstaan an bodem, voeding en gezondheid. De Soil Food Week maakt ook onderdeel uit van de Dutch Agri Food Week en de Biodiversiteit maand in Fryslan en het programma van LF2018. Transitiecoalitie Voedsel zal spreken op dit mooie event. Voor meer informatie, klik hier.
De Oogstdag – op 18 oktober  tijdens de Zuid-Hollandse Oogstweek, wordt de beweging van Voedselfamilies verder verdiept en verbreed. Naast een plenair programma met interessante keynote speakers, zijn er workshops waarin met behulp van externe experts vragen vanuit verschillende Zuid-Hollandse Proeftuinen worden behandeld. Voor meer informatie en registratie klik hier.

 

Logo’s gevraagd!

Staat jouw logo nog niet op de website? De positie van TcV als koploperbeweging zijn we dankzij onze leden. We willen onze leden dan ook graag zichtbaar laten zijn. Stuur je logo naar info@transitiecoalitievoedsel.nl. Het logo moet 330 × 116 pixels (72 dpi) hebben en in JPG worden aangeleverd. Met het sturen van het logo geef je toestemming dit op de website en in presentaties te gebruiken.

 

Wanted: Wie komt ons team versterken?

De Transitiecoalitie Voedel zoekt mensen om ons team te versterken. Ben of ken jij iemand die wil werken aan een duurzaam en gezond voedselsysteem? Bekijk hier de vacatures voor communicatiemedewerker en vrijwilliger of stagiair communicatie en projectmedewerker. 

 

Transitiecoalitie Voedsel is nu ook actief op LinkedIn!

Wordt hier lid van onze groep en ontvang en deel updates, artikelen en events in de open of gesloten groep!

 

Last but not least – een heel hartelijk welkom aan onze nieuwe leden!

AgriFood Support; Droes Food Pioneer; Herman Consultancy; Leenders Kip; Hofweb; Boerderij ’t Paradijs; De Hippe Boerin; Erf-1; Ús Hôf; Voedselbank Dordrecht; Steunpunt Drechtstadsboer; Vroom communicatie; Circulair Friesland; Pommeron b.v.; Thijsthee; Zero Food Waste; Waarden van het Land; Media Vos; Happyland; Het zout der aarde; Alliander; Heideboerderij Nederland. Klik hier voor een overzicht van onze leden

X