Nieuws

Plenaire bijeenkomst Transitiecoalitie Voedsel

By 16 augustus 2018 september 5th, 2019 No Comments

4 september 2018 9.30 uur in Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, den Bosch

In vervolg op onze eerder verstuurde save the date ontvangen jullie hierbij de uitnodiging en het programma voor onze volgende plenaire bijeenkomst.

We organiseren deze bijeenkomst voorafgaand aan de lancering van ‘Voor de oogst van morgen’ die reeds op 4 september gepland stond en voor veel van onze aangesloten leden ook zeer interessant is. Vandaar de combinatie.

In het ochtendprogramma praten we jullie bij over recente activiteiten en ontwikkelingen binnen de coalitie, is er ruim gelegenheid voor vragen en suggesties en staan we stil bij de organisatie, de financiering en de toekomst van onze coalitie.

Als hoofdthema kiezen we voor het onderwerp voedselomgeving.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 Welkom en opening

-Update van activiteiten bij themagroepen, in het bijzonder op de terreinen:

  • Truecost/trueprice
  • Bodem
  • Supermarkten
  • Gezonde voeding
  • Consument
  • Korte ketens
  • Boeren
  • Landbouwbeleid
  • Transitierestaurant/transitie experience
  • Preventieakkoord VWS

-De Transitiemonitor, toelichting door Frederike Praasterink

-Op weg naar een Voedseltop 2.0 in Q2 2019

-Relatie met de overheid en politiek

-Samenwerkingsverbanden met andere organisaties zoals MVO Nederland, RIDLV en City deals

10.30 Organisatie en financiën TcV

– rol themagroepen en thematrekkers; rol strategiegroep, bestuur en kwartiermakers

– globale begroting 2018-2019

– funding en contributieregeling

11.00 Voedselomgeving

-Het thema voedselomgeving is een sterk opkomend onderwerp dat raakt aan meerdere subthema’s van onze coalitie.

-Natascha Koooiman en een van onze leden zullen dit onderwerp kort inleiden waarna we met elkaar ingaan op wat van de verschillende stakeholders die de voedselomgeving beïnvloeden verwacht mag worden en welke rol wij als Transitiecoalitie hierbij willen spelen.

12.00 uur Afsluiting plenaire bijeenkomst TcV en lunch

 

12.45 – 17.00 Bijeenkomst van het Innovatielab ‘Voor de Oogst van Morgen’

Bijeenkomst van het Innovatielab ‘Voor de Oogst van Morgen’, een nieuw initiatief dat met behulp van de Theorie U de transitie op de terreinen landbouw, voedsel, natuur en water wil helpen versnellen. ‘Voor de oogst van morgen’ richt zich op een veerkrachtiger en duurzamer natuur-, landbouw-, voedsel- en watersysteem en staat open voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Of je nu een boer of landeigenaar bent, beleidsmaker, retailer, consument, natuurbeheerder of investeerder. Hiervoor is een programma van ca 18 maanden, onderverdeeld in drie fases in ontwikkeling. Zie voor meer informatie https://www.oogstvanmorgen.net/.

Een separate uitnodiging volgt. Alle leden van de Transitiecoalitie Voedsel zijn van harte welkom. Daarnaast worden door het team van de Oogst van Morgen ook andere personen uitgenodigd.

De kwartiermakers

Natascha Kooiman, Jan Paul van Soest en Willem Lageweg