Skip to main content

Korte ketens

KORTE KETENS

Urgentie
De wereldbevolking groeit en mensen trekken meer en meer naar de stad. Hoe gaan we deze monden voeden? En op welke manier, zodat we mens, dier en planeet zo min mogelijk schade toebrengen? De focus ligt veelal volledig op de boeren en het platteland, maar is dat terecht?

Wat doet TKK?
Als Taskforce Korte Keten geloven wij dat de oplossing daar ligt waar stad en land elkaar ontmoeten: het mesoniveau, de regio. Nederland kent al talloze korte keten initiatieven en activiteiten, maar evenzoveel obstakels. Daarom vormt de Taskforce Korte Keten een community waarin korte keten aanbieders zich verenigen om gezamenlijk de producent en consument dichter bij elkaar te brengen. Een community die niet alleen verbindt maar ook een stem vormt. De Taskforce Korte Keten heeft daarnaast als doel te zorgen voor een efficiënte afzet van producten in deze korte keten en dat er een kwalitatief echt beter product op je bord komt te liggen.

Ons ontstaan
De Taskforce is een stichting die ontstaan is vanuit een krachtenbundeling van zeven ondernemers en experts in de korte keten, geïnspireerd door jaren ervaring en uitdagingen. Zij initieerden deze samenwerking naar aanleiding van de themagroep Korte Ketens binnen de Transitie Coalitie Voedsel. Deze koplopers hebben zitting in de programmaraad. De Taskforce is een unieke samenwerking die tot doel heeft de regionale dynamiek en momentum van korte voedselketens te ondersteunen en versterken door kennis te delen, ontwikkeling te faciliteren en het momentum zo goed mogelijk te benutten.

De Taskforce Korte Keten is gevestigd op Fort bij ‘t Hemeltje te Houten, een plek waar vanuit verschillende organisaties gewerkt wordt aan de circulaire economie. De stichting heeft een bestuur, een programmaraad en een Raad van Advies (in wording).

De medestanders
De TKK wordt ondersteund door de Transitie Coalitie Voedsel, LTO (LTO-Noord, ZLTO en LLTB), Rijksdienst voor Ondernemen (RVO, vanuit programma DuurzaamDoor) en het Ministerie van LNV. De Taskforce Korte Keten wordt inmiddels gedragen door alle koplopers en meer dan 150 korte keten-initiatieven in Nederland.

Kwartiermaker
Bart Kraaijvanger –  bart.kraaijvanger@zlto.nl

Lees hier de nieuwsbrief:

NIEUWS

3 maart 2020 in Nieuws, Publicaties, Truecost/trueprice

Transitiecoalitie Voedsel doet voorstellen voor EU-beleid op gebied van true pricing

De Transitiecoalitie Voedsel heeft een voorstel gepresenteerd voor een EU-strategie om bij landbouw en voedsel de externe milieu- en gezondheidskosten beter in beeld te brengen en vervolgens in de prijzen…
Lees meer
5 februari 2020 in Lobby, Nieuws, Truecost/trueprice

EU parlement in gesprek over eerlijke vleesprijzen

Op woensdag 5 februari heeft TAPP Coalitie twee rapporten in het Europese Parlement gepresenteerd waarover werd gediscussieerd. TAPP Coalitie stelt voor om de prijs van vlees in de EU te…
Lees meer
16 december 2019 in Nieuws, Truecost/trueprice

UPDATE: True Pricing

Na het middagsymposium over true pricing, dat de Transitiecoalitie Voedsel op 17 september heeft gehouden, wordt hardt gewerkt aan de afronding van twee projecten: True pricing in food en agro…
Lees meer
5 november 2019 in Lobby, Nieuws, Truecost/trueprice

Transitiecoalitie Voedsel blij met TAPP-voorstellen voor een eerlijke vleesprijs

Het internaliseren van verborgen externe kosten is een van de speerpunten van de Transitiecoalitie Voedsel vandaar dat wij op maandag 4 november ook bij de uitreiking waren van het TAPP-rapport…
Lees meer