Landbouw(beleid)

LANDBOUW(BELEID)

Urgentie
In het gesprek over de toekomst van de landbouw wordt vaak gesproken over boeren – en minder vaak met boeren. Vaak met vertegenwoordigers van boeren of mensen met ideeën over boeren, maar te weinig met de direct betrokken boeren zelf.

Wat doet TcV?
De werkgroep landbouw(beleid) werkt aan een visie op landbouw(beleid) waarin de boer zelf een uitdrukkelijke stem heeft. We doen dat middels een proces dat de integraliteit van het landbouw- en voedselsysteem als vertrekpunt heeft en naast een inhoudelijke visie ook onderlinge verbinding tussen de mensen in het landbouw- en voedselsysteem creëert. We beginnen het proces met een kleine groep boeren met een uitgesproken visie op hun bedrijf en de sector. De visie die we zo construeren is een middel om vanuit de Transitiecoalitie de gewenste voedselrealiteit te (helpen) creëren. We bouwen het stapsgewijs uit (naar een grotere groep gesprekspartners en/of naar een visie op landbouw, boeren en voedsel- en landbouwbeleid), al naar gelang de situatie vraagt.

Thematrekkers
Jelleke de Nooy – info@jellekedenooy.nl en Patrick Kaashoek –  patrick@patrickkaashoek.nl

Kwartiermaker
Willem Lageweg – willem@transitiecoalitievoedsel.nl

NIEUWS

5 februari 2020 in Landbouw(beleid), Nieuws

Nederlandse natuur in de problemen

De Nederlandse natuur is in grote problemen. Sinds 1990 zijn wilde dieren populaties, zoals vogel-, vlinder- en reptielensoorten, in open natuurgebieden en agrarische landschappen gemiddeld met de helft afgenomen. Dat blijkt…
Lees meer
15 januari 2020 in Landbouw(beleid), Lobby, Nieuws

Kring Loop

Op dinsdag 14 januari trokken ruim 50 landbouw- en natuurorganisaties en hun achterban de wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigde…
Lees meer
17 december 2019 in Landbouw(beleid), Nieuws

Doe 14 januari mee met de kring-loop!

Wat: Wandelend podium met inspirerende koplopers (10 km) Wanneer: 14 januari start 09.30 Hoeve Biesland, Bieslandse weg 1, Delfgauw Finish: Torentje in Den Haag Loop mee! Voor een weg richting kringlooplandbouw!…
Lees meer
16 december 2019 in Landbouw(beleid), Nieuws

Toekomstgericht boeren

Een van de speerpunten van de Transitiecoalitie Voedsel is het versterken van de positie van de boer die in balans met de natuur en zijn omgeving wil boeren. Op dat…
Lees meer