Landbouw(beleid)

LANDBOUW(BELEID)

Urgentie
In het gesprek over de toekomst van de landbouw wordt vaak gesproken over boeren – en minder vaak met boeren. Vaak met vertegenwoordigers van boeren of mensen met ideeën over boeren, maar te weinig met de direct betrokken boeren zelf.

Wat doet TcV?
De werkgroep landbouw(beleid) werkt aan een visie op landbouw(beleid) waarin de boer zelf een uitdrukkelijke stem heeft. We doen dat middels een proces dat de integraliteit van het landbouw- en voedselsysteem als vertrekpunt heeft en naast een inhoudelijke visie ook onderlinge verbinding tussen de mensen in het landbouw- en voedselsysteem creëert. We beginnen het proces met een kleine groep boeren met een uitgesproken visie op hun bedrijf en de sector. De visie die we zo construeren is een middel om vanuit de Transitiecoalitie de gewenste voedselrealiteit te (helpen) creëren. We bouwen het stapsgewijs uit (naar een grotere groep gesprekspartners en/of naar een visie op landbouw, boeren en voedsel- en landbouwbeleid), al naar gelang de situatie vraagt.

Thematrekkers
Jelleke de Nooy – info@jellekedenooy.nl en Patrick Kaashoek –  patrick@patrickkaashoek.nl

Kwartiermaker
Willem Lageweg – willem@transitiecoalitievoedsel.nl

NIEUWS

3 maart 2020 in Landbouw(beleid), Nieuws, Standpunten, Truecost/trueprice

Transitiecoalitie Voedsel doet voorstellen voor EU-beleid op gebied van true pricing

De Transitiecoalitie Voedsel heeft een voorstel gepresenteerd voor een EU-strategie om bij landbouw en voedsel de externe milieu- en gezondheidskosten beter in beeld te brengen en vervolgens in de prijzen…
Lees meer
3 maart 2020 in Landbouw(beleid), Nieuws

Klimaat komt er bekaaid vanaf in het Europees landbouwbeleid

“Er zijn verschillende redenen waarom we niet verwachten dat het nieuwe Landbouwbeleid een bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelstellingen”. Dat was de stelling van de Transitiecoalitie Voedsel in het gesprek met…
Lees meer
5 februari 2020 in Landbouw(beleid), Nieuws

Nederlandse natuur in de problemen

De Nederlandse natuur is in grote problemen. Sinds 1990 zijn wilde dieren populaties, zoals vogel-, vlinder- en reptielensoorten, in open natuurgebieden en agrarische landschappen gemiddeld met de helft afgenomen. Dat blijkt…
Lees meer
15 januari 2020 in Landbouw(beleid), Lobby, Nieuws

Kring Loop

Op dinsdag 14 januari trokken ruim 50 landbouw- en natuurorganisaties en hun achterban de wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigde…
Lees meer