Skip to main content
Nieuws

Remkes biedt politiek en sector unieke kans voor nieuw elan in landbouw- en stikstofdebat

Geschreven door 6 oktober 2022No Comments

Foto ANP: Phil Nijhuis

De Bilt, 5 oktober 2022

Reactie initiatiefgroep Regie op Ruimte op aanbevelingen Remkes

De 25 aanbevelingen, de integrale benadering, de toon en de beleidsrichting in het rapport van de heer Remkes over landbouw en stikstof bieden een unieke kans om de impasse op dit terrein achter ons te laten. De initiatiefgroep Regie op Ruimte[1] adviseert het kabinet en de landbouwsector de aanbevelingen uit het rapport ‘Wat wel kan’ integraal te omarmen. Remkes heeft een gedegen basis gelegd voor beleid en maatregelen waar boeren, natuur en alle andere betrokken partijen langjarig mee verder kunnen. Voorkom cherry picking, gebruik het momentum en begin zo snel mogelijk met de uitvoering, is ons advies.

Remkes schuwt niet om man en paard te noemen. Hij benoemt de oorzaken, de pijn én de kansen. Hij geeft een heldere route naar de toekomst. Met duidelijke aanwijzingen voor zowel de korte als de lange termijn. De initiatiefgroep Regie op Ruimte onderstreept zijn ruimtelijke benadering van de landbouw met de bijbehorende gebiedsgerichte aanpak. Wij benadrukken zijn pleidooi om aan een breed gedragen visie en landbouwakkoord te werken. Voorts vinden wij het belangrijk om marktpartijen bij de landbouwtransitie een belangrijke rol te laten spelen, waar nodig stevig ondersteund door overheidsmaatregelen. En we pleiten voor ruimte en aandacht voor de individuele boer die voor hele ingrijpende keuzes staat.

Regie

De initiatiefgroep Regie op Ruimte pleit bij zowel het vervolgproces als de implementatie voor een stevige regie door personen met een breed vertrouwen en een groot gezag. Eerder hebben wij de Landschapscommissaris genoemd als een persoon die hierin zou kunnen voorzien. Natuurlijk moet het kabinet – met de premier – hierin voorop gaan. Zij moeten nu leiderschap tonen. Remkes laat qua toon en aanpak zien hoe de overheid hierin zou moeten acteren. Maar gezien de weerbarstigheid van de politiek en de zeer delicate relatie tussen boeren, andere maatschappelijke actoren en de overheid is extra aandacht voor regie en governance van het allergrootste belang. Ook de sector heeft hier huiswerk te doen.

Aan de slag

Kortom, de initiatiefgroep Regie op Ruimte is blij met het rapport Remkes. Wij herkennen veel aanbevelingen die eerder vanuit onze kring zijn gedaan. We adviseren alle betrokkenen over de eigen schaduw heen te stappen: ‘ga met de aanbevelingen en de stijl van Remkes en onder gezaghebbende begeleiding zo snel mogelijk met elkaar aan de slag, zonder op voorhand op deelterreinen blokkades op te werpen’. Dat er nog stevige hobbels te nemen zijn is duidelijk. Dat nog diverse voorstellen verder moeten worden uitgewerkt ook. Maar die hobbels kunnen alleen worden genomen als daarover het goede gesprek wordt gevoerd. Een gesprek waarin de harde ecologische, sociale, juridische en economische feiten in gezamenlijkheid onder ogen worden gezien.

Initiatiefgroep regie op ruimte

Alex Datema

Cees Veerman

Frans Keurentjes

Jan Willem Erisman

Jos Verstraten

Krijn Poppe

Willem Lageweg


Voor nadere informatie:

Willem Lageweg: willem@transitiecoalitievoedsel.nl

[1] De initiatiefgroep Regie op Ruimte is een door de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad in het leven geroepen onafhankelijke denktank die vanuit een integrale benadering en grote betrokkenheid meedenkt over de toekomst van de landbouw en het landelijk gebied.