We zijn blij dat jij je bij ons wilt aansluiten en daarmee het voedselsysteem gezonder, duurzamer en eerlijker wilt maken. Er is veel te doen! We vragen geïnteresseerden die lid willen worden uitdrukkelijk onze visie, aanpak en missie te onderschrijven. Onderdeel van deze onderschrijving is dat je kunt aantonen dat jouw bedrijf, organisatie of project bijdraagt aan de transitie die we als coalitie voor ogen hebben. Daarnaast verzoeken we ieder lid een actieve bijdrage te leveren in een of meerdere van de themagroepen. Lees hier meer over de thema’s en themagroepen.

Tenslotte vragen we leden om een geldelijke bijdrage, passend bij hun eigen beurs. Richtlijnen hiervoor volgen in september. Alleen door krachten te bundelen, creëren we de synergie die nodig is om de noodzakelijke voedseltransitie tot stand te brengen!