In het landbouw- en voedselsysteem wordt vaak gedacht in ketens. De boer is een belangrijke schakel vandaar dat we in dit cluster aandacht hebben voor de thema’s rondom landbouw die extra aandacht nodig hebben voor een daadwerkelijke transitie.

THEMA'S

Boerenwijsheid

BOERENWIJSHEID

Vernieuwende boeren bundelen hun krachten en delen hun kennis.

landbouwbeleid

LANDBOUWBELEID

In het gesprek over de toekomst van de landbouw wordt vaak gesproken over boeren – en minder vaak met boeren.

LEES VERDER

Bodem

BODEM

Meer aandacht voor een gezonde bodem is noodzakelijk als we gezond voedsel willen eten.

Financiering van grond

FINANCIERING VAN GROND

Om goed om te gaan met de productiegronden is waarde toekenning essentieel.

Biodiversiteit / natuurlijk kapitaal

BIODIVERSITEIT/NATUURLIJK KAPITAAL

Het Natuurlijk Kapitaal, het totaal aan natuurlijke hulpbronnen en voorraden op aarde, is een wezenlijke productiefactor.