Vrienden van de Transitiecoalitie Voedsel zijn bedrijven en organisaties die positief staan ten opzichte van onze rol en activiteiten en de door ons beoogde omslag naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem. Zij steunen de Transitiecoalitie Voedsel met een financiële bijdrage en er wordt op onderdelen inhoudelijk samengewerkt en kennis gedeeld.

Partners van de Transitiecoalitie Voedsel zijn organisaties en netwerken die met ons vergelijkbare ambities hebben en rollen vervullen waarmee we strategisch samenwerken. Dat betekent dat we in nauwe relatie met elkaar actief en continu verkennen waar we elkaar kunnen versterken.