Skip to main content

Strategie en aanpak

Transitiecoalitie voedsel is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid.

De focus van de Transitiecoalitie Voedsel ligt op de patronen van opbouw. De veranderingen die hierdoor ontstaan worden uiteindelijk geïnstitutionaliseerd en daarmee het nieuwe normaal. Dit verloop kent globaal vier fasen, zoals hierboven schematisch is weergegeven. Na de vierde fase wordt weer gestreefd naar nieuwe verbetering en herhalen de stappen zich. Zo is sprake van een opwaartse spiraal.

Wij helpen bedrijven, organisaties en projecten om zo snel mogelijk naar de volgende fase van de transitie over te gaan. Daarbij gaan we uit van de samenhang tussen de verschillende thema’s en actoren van waaruit we werken aan het versnellen van de transitie. Zie ook ons impactrapport voor meer informatie. 

De Transitiecoalitie vervult hierbij vier rollen:

1.

Ondersteunen

Podium geven, begeleiden en het communicatief ondersteunen van pioniers en opkomende bedrijven/projecten.

2.

Versterken

Het samenbrengen en gericht versterken van koplopers en nieuwe businessmodellen; dwarsverbanden leggen (tussen thema’s, koplopers en expertise); marktvergroting ; detecteren van ondervertegenwoordigde (deel)thema’s en initiëren.

3.

Verbinden

Het gericht verbinden van koplopers met grote spelers of andere noodzakelijke partijen in de keten ten behoeve van schaal- en marktvergroting.

4.

Beïnvloeden/lobby

Het beïnvloeden van systeemspelers zoals overheden, financiële sector, koepels, toezichthouders etc. om het nieuwe paradigma bij alle spelers in de keten en in het systeem tot de norm te verheffen.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel