Skip to main content

Publicaties

NieuwsPublicaties
12 februari 2024

Bezieling bij ondernemers is de X-factor in gebiedsontwikkeling

15 februari 2024 door Jan Willem Straatsma Laten we de bestaande innovatiekracht in gebieden actief bundelen Creatieve agrarische ondernemers met kennis van zaken weten al lang dat bodem en water sturend zijn bij gebieds- èn bedrijfsontwikkeling. Dat merkte ik vorig…
NieuwsPublicaties
12 februari 2024

Stimuleer duurzaam boeren, gezond eten en eerlijk afrekenen

Terwijl er met de nodige onzekerheid wordt gewerkt aan een nieuw kabinet heeft de Transitiecoalitie Voedsel een aantal aanbevelingen opgesteld voor het toekomstige landbouw- en voedselbeleid. Deze aanbevelingen worden inmiddels besproken met de landbouwwoordvoerders van de verschillende politieke partijen. Wij…
NieuwsPublicatiesRapporten
12 oktober 2023

Extra bijdrage van €2 miljard per jaar
Gezondheidseffect van meer plantaardig eten vergroot welvaart

Persbericht DEN HAAG, 13 oktober 2023 - Een verschuiving naar een meer plantaardig consumptiepatroon levert de Nederlandse samenleving grote voordelen op. Zo leidt een meer plantaardig consumptiepatroon tot een betere gezondheid van de bevolking en daarom tot lagere zorgkosten, wat…
NieuwsOpinie
22 september 2023

Vergeet Gezondheid niet op weg naar Duurzaam

22 september 2023 door Jan Buining, oprichter TastyBasics Op 12 oktober verzamelen we ons voor het "Plant the Future" diner, een evenement dat symbool staat voor de groeiende beweging naar duurzamere voedingskeuzes door de switch van dierlijk naar plantaardig. Deze…
NieuwsPublicaties
4 juli 2023

Overheid heeft cruciale rol in vermindering vlees- en zuivelconsumptie

De overheid doet veel te weinig om de consumptie van vlees en zuivel terug te dringen. Onderzoek van strategisch consultancybureau NewForesight toont aan dat het voedselbeleid van marktpartijen en overheid voornamelijk is gericht op de toename van plantaardige consumptie. Er…
NieuwsPublicaties
8 juni 2023

TcV lanceert rapport over financiële prikkels in landbouw- en voedseltransitie

Beloon in het landbouw- en voedselsysteem de levering van ecosysteemdiensten zoals landschapsbeheer en herstel van biodiversiteit en beprijs activiteiten die de planeet belasten. Financiële en fiscale prikkels kunnen daarmee een enorme rugwind geven aan de landbouw- en voedseltransitie. Dat is…
BrievenNieuws
12 april 2023

TcV doet concrete voorstellen in aanloop naar voedselbrief LNV

In maart vorig jaar stuurde voormalig minister van LNV een brief naar de Tweede Kamer over het voedselbeleid. In deze brief werd het doel gesteld van een 50-50 verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten in ons eetpatroon in 2030. Er waren…
NieuwsOpinie
31 maart 2023

0% btw tarief op groenten en fruit: zeker nodig, maar dan wel als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen

Natascha Kooiman en Jan Paul van Soest Het langverwachte onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het invoeren van 0% btw op groenten en fruit verscheen deze week. Onderzoeksbureau SEO heeft de juridisch speelruimte en de economische effecten bekeken. Fiscaal-juridisch probleem is…
NieuwsPublicatiesRapporten
22 maart 2023

Plantaardig het Nieuwe Normaal | Impactrapport 2021-2022

De hoge mate van consumptie van dierlijke eiwitten leidt tot de meest prangende vraagstukken van dit moment, zoals: de planetary boundaries (biodiversiteit, stikstof-, fosfor- en koolstofcyclus, land use); gezondheid (obesitas, overgewicht, preventie, zoönose, dierenwelzijn) en economie (toekomstbestendige business modellen). In…
NieuwsPublicaties
18 augustus 2022

Overheid, corrigeer de markt en ga naast de boer staan.

De initiatiefgroep Regie op Ruimte, een groep boeren, bestuurders en experts die door de Transitiecoalitie Voedsel bijeen is gebracht, roept in een nieuw advies de overheid op om de markt krachtig bij te sturen. Alleen op die manier ontstaat voor…
PublicatiesRapporten
8 maart 2022

Tienpuntenplan Plantaardig het Nieuwe Normaal

Ongeveer 60% van de eiwitten die we dagelijks consumeren zijn van dierlijke oorsprong en 40% is plantaardig. Om gezondheidsredenen en vanuit klimaatoverwegingen zou dat omgedraaid moeten worden. “Een meer plantaardig dieet moet het nieuwe normaal worden”. Zo luidt onze petitie…
NieuwsOpinie
30 juli 2021

Opinie: England first, Holland next?

Het Verenigd Koninkrijk zet in op het belasten van suiker en zout en het reduceren van de vleesconsumptie om de problemen rond gezondheid, klimaat en landgebruik aan te pakken. De nationale voedselstrategie van het Verenigd Koninkrijk die begin juli is…
NieuwsOpinie
10 juli 2021

Samen naar meer plantaardig en minder dierlijk in 2030

De noodzaak van een transitie naar voedselconsumptie en -productie met het zwaartepunt op plantaardige eiwitten is groot en urgent. Met de ontwikkelingen in de markt en bij het brede publiek is er momentum om te komen tot een werkelijke omslag.…
NieuwsOpinie
2 juli 2021

Actieagenda voor thema ‘gezonde bodem – humane gezondheid’

Actieagenda voor thema ‘gezonde bodem – humane gezondheid’ In de zomer van 2020 is TcV samen met Louis Bolk Instituut en Future Food Next gestart met een verkennende studie naar de relatie tussen een gezonde bodem en de humane gezondheid.…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
22 juni 2021

TcV lanceert impact rapport: dit hebben we bereikt met jouw hulp

Door de steun van onze leden, vrienden en partners heeft TcV de duurzame agenda van de landbouw- en voedseltransitie flink kunnen beïnvloeden en vormen. Om te laten zien met welke acties en interventies we dit voor elkaar hebben gekregen, lanceren we…
Transitiecoalitie voedselOpinie
2 januari 2021

Brochure Lerend Netwerk | Een gezond en duurzame voedselomgeving in 2030

Vanaf 2021 is de Transitiecoalitie Voedsel gestart met een Lerend Netwerk / Task Force rondom het thema Voedselomgeving met als doel om een gezamenlijk gedragen visie Voedselomgeving te ontwikkelen met een praktische routekaart. Het gaat om alle stakeholders (van detailhandel…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
5 november 2020

Experimenteer met echte en eerlijke prijzen

Ben jij geïnteresseerd of houd jij je bezig met eerlijke prijzen voor een eerlijke voedselketen? Dan is meedoen met het meerjarig experimenteerprogramma ‘Echte Prijzen’ (‘true pricing’) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) misschien wat voor jou. Met…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
1 oktober 2020

Gezonde voeding vereist stevig ingrijpen in de markt

Een van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd is dat we veel te ongezond eten. De coronapandemie heeft ons nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt. Ongezond eten leidt tot veel en vaak langdurig persoonlijk leed…
NieuwsOpinie
22 september 2020

TcV presenteert aanbevelingen BMH-rapport voor een duurzaam voedselsysteem

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om te reflecteren op het rapport ‘tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). Eerder dit jaar werden een zestiental adviesrapporten gepubliceerd…
NieuwsPublicaties
24 juni 2020

Landbouw en voedsel in 2050

Onder leiding van Frederike Praasterink en P.J. Beers (HAS Hogeschool den Bosch) hebben zo’n 75 leden en relaties van de Transitiecoalitie gewerkt aan toekomstbeelden voor landbouw en voedsel in 2050. Dit heeft geleid tot een inspirerende publicatie waarin vijf toekomstbeelden…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
26 mei 2020

Transitiecoalitie Voedsel bepleit veranderingen in topsectoren- en innovatiebeleid

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) vindt dat het topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet niet voldoet aan de onderliggende maatschappelijke ambities. Het wat nu missiegedreven innovatiebeleid wordt genoemd is te traditioneel, te verkokerd en geeft onvoldoende ruimte aan maatschappelijke vernieuwing van onderop.…
Transitiecoalitie voedselLobbyNieuwsOpinie
13 mei 2020

Aanbevelingen vanuit de boerenpraktijk voor een nieuw agrokennissysteem

Op initiatief van de TcV werkgroep  ‘Boerenwijsheid’, reageren 10 boerenorganisaties op het programma ‘innovatie op het boerenerf’ van het ministerie van LNV. Met drie uitgangspunten en zeven aanbevelingen vanuit de boerenpraktijk willen ze een belangrijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling, kennisdelen…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
28 april 2020

Aanbevelingen BMH voor een duurzaam voedselsysteem

In het kader van Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) is het rapport ‘Tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem’ gepubliceerd. Hiermee worden belangrijke aanbevelingen gedaan voor beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de lange termijn. De aanbevelingen zijn samengesteld door een interdepartementale…
Transitiecoalitie voedselOpinie
3 maart 2020

Transitiecoalitie Voedsel doet voorstellen voor EU-beleid op gebied van true pricing

De Transitiecoalitie Voedsel heeft een voorstel gepresenteerd voor een EU-strategie om bij landbouw en voedsel de externe milieu- en gezondheidskosten beter in beeld te brengen en vervolgens in de prijzen te gaan verwerken. Door deze nu nog niet doorberekende kosten…
Transitiecoalitie voedselOpinie
23 oktober 2019

De politiek laat boeren die wel voelen voor kringlooplandbouw in de steek

Vandaag in Trouw: Transitiecoalitie Voedsel roept overheid op om als marktmeester en met vergoedingen en heffingen geld verdienen met kringlooplandbouw mogelijk te maken, zoals overtuigend bepleit door adviescommissie Maij.     Minister Schouten moet de adviezen van de Commissie-Maij ter harte…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
1 juni 2019

Transitie-analyse | voorlopen in de eiwittransitie

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) streeft naar een eetpatroon dat vooral leunt op consumptie van plantaardige eiwitten en een landbouwmodel dat hierop aansluit. Daarom maakt TcV zich sterk om bestaande initiatieven die hier aan werken te versterken, zoals Green Protein Alliance en…