Skip to main content

Publicaties

NieuwsPublicaties
18 augustus 2022

Overheid, corrigeer de markt en ga naast de boer staan.

De initiatiefgroep Regie op Ruimte, een groep boeren, bestuurders en experts die door de Transitiecoalitie Voedsel bijeen is gebracht, roept in een nieuw advies de overheid op om de markt krachtig bij te sturen. Alleen op die manier ontstaat voor…
NieuwsOpinie
30 juli 2021

Opinie: England first, Holland next?

Het Verenigd Koninkrijk zet in op het belasten van suiker en zout en het reduceren van de vleesconsumptie om de problemen rond gezondheid, klimaat en landgebruik aan te pakken. De nationale voedselstrategie van het Verenigd Koninkrijk die begin juli is…
NieuwsOpinie
10 juli 2021

Samen naar meer plantaardig en minder dierlijk in 2030

De noodzaak van een transitie naar voedselconsumptie en -productie met het zwaartepunt op plantaardige eiwitten is groot en urgent. Met de ontwikkelingen in de markt en bij het brede publiek is er momentum om te komen tot een werkelijke omslag.…
NieuwsOpinie
2 juli 2021

Actieagenda voor thema ‘gezonde bodem – humane gezondheid’

Actieagenda voor thema ‘gezonde bodem – humane gezondheid’ In de zomer van 2020 is TcV samen met Louis Bolk Instituut en Future Food Next gestart met een verkennende studie naar de relatie tussen een gezonde bodem en de humane gezondheid.…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
22 juni 2021

TcV lanceert impact rapport: dit hebben we bereikt met jouw hulp

Door de steun van onze leden, vrienden en partners heeft TcV de duurzame agenda van de landbouw- en voedseltransitie flink kunnen beïnvloeden en vormen. Om te laten zien met welke acties en interventies we dit voor elkaar hebben gekregen, lanceren we…
Transitiecoalitie voedselOpinie
2 januari 2021

Brochure Lerend Netwerk | Een gezond en duurzame voedselomgeving in 2030

Vanaf 2021 is de Transitiecoalitie Voedsel gestart met een Lerend Netwerk / Task Force rondom het thema Voedselomgeving met als doel om een gezamenlijk gedragen visie Voedselomgeving te ontwikkelen met een praktische routekaart. Het gaat om alle stakeholders (van detailhandel…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
5 november 2020

Experimenteer met echte en eerlijke prijzen

Ben jij geïnteresseerd of houd jij je bezig met eerlijke prijzen voor een eerlijke voedselketen? Dan is meedoen met het meerjarig experimenteerprogramma ‘Echte Prijzen’ (‘true pricing’) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) misschien wat voor jou. Met…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
1 oktober 2020

Gezonde voeding vereist stevig ingrijpen in de markt

Een van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd is dat we veel te ongezond eten. De coronapandemie heeft ons nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt. Ongezond eten leidt tot veel en vaak langdurig persoonlijk leed…
NieuwsOpinie
22 september 2020

TcV presenteert aanbevelingen BMH-rapport voor een duurzaam voedselsysteem

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om te reflecteren op het rapport ‘tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). Eerder dit jaar werden een zestiental adviesrapporten gepubliceerd…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
26 mei 2020

Transitiecoalitie Voedsel bepleit veranderingen in topsectoren- en innovatiebeleid

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) vindt dat het topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet niet voldoet aan de onderliggende maatschappelijke ambities. Het wat nu missiegedreven innovatiebeleid wordt genoemd is te traditioneel, te verkokerd en geeft onvoldoende ruimte aan maatschappelijke vernieuwing van onderop.…
Transitiecoalitie voedselLobbyNieuwsOpinie
13 mei 2020

Aanbevelingen vanuit de boerenpraktijk voor een nieuw agrokennissysteem

Op initiatief van de TcV werkgroep  ‘Boerenwijsheid’, reageren 10 boerenorganisaties op het programma ‘innovatie op het boerenerf’ van het ministerie van LNV. Met drie uitgangspunten en zeven aanbevelingen vanuit de boerenpraktijk willen ze een belangrijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling, kennisdelen…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
28 april 2020

Aanbevelingen BMH voor een duurzaam voedselsysteem

In het kader van Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) is het rapport ‘Tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem’ gepubliceerd. Hiermee worden belangrijke aanbevelingen gedaan voor beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de lange termijn. De aanbevelingen zijn samengesteld door een interdepartementale…
Transitiecoalitie voedselOpinie
3 maart 2020

Transitiecoalitie Voedsel doet voorstellen voor EU-beleid op gebied van true pricing

De Transitiecoalitie Voedsel heeft een voorstel gepresenteerd voor een EU-strategie om bij landbouw en voedsel de externe milieu- en gezondheidskosten beter in beeld te brengen en vervolgens in de prijzen te gaan verwerken. Door deze nu nog niet doorberekende kosten…
Transitiecoalitie voedselOpinie
23 oktober 2019

De politiek laat boeren die wel voelen voor kringlooplandbouw in de steek

Vandaag in Trouw: Transitiecoalitie Voedsel roept overheid op om als marktmeester en met vergoedingen en heffingen geld verdienen met kringlooplandbouw mogelijk te maken, zoals overtuigend bepleit door adviescommissie Maij.     Minister Schouten moet de adviezen van de Commissie-Maij ter harte…
Transitiecoalitie voedselNieuwsOpinie
1 juni 2019

Transitie-analyse | voorlopen in de eiwittransitie

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) streeft naar een eetpatroon dat vooral leunt op consumptie van plantaardige eiwitten en een landbouwmodel dat hierop aansluit. Daarom maakt TcV zich sterk om bestaande initiatieven die hier aan werken te versterken, zoals Green Protein Alliance en…