Skip to main content

Resultaten van thema  duurzame landbouw.

Heeft Duurzame Landbouw een one liner?

Toekomst zoekt boer

Concrete adviezen aan de overheid door de initiatiefgroep Regie op Ruimte, die onderliggend zijn aan de activiteiten van het TcV Landbouwteam. In 2022 opgesteld en nog steeds relevant. Delen van deze adviezen waren ook onderdeel van het ‘niet-landbouw akkoord’ en zijn terug te vinden in de coalitieakkoorden van veel provincies. Met name de adviezen over het gebiedsgericht werken en over ‘de boer aan het roer’.

Boerenperspectief

Langjarige en onafhankelijke begeleiding en inspiratie voor alle boeren, inclusief bijbehorende infrastructuur.
Samen een visie/plan gemaakt met Herenboeren, Wij.land, Boer & Natuur en Jan Ham (voormalig Boerenraad). Inmiddels ook gesteund door NAJK en (Z)LTO. De eerste regionale knooppunten zijn nu in ontwikkeling en dit jaar start de eerste begeleiding, waarna het volgend jaar over heel Nederland kan worden uitgerold.

Inkoopverplichting voor marktpartijen

Om een minimaal percentage in te kopen bij duurzame boeren (voorheen ‘Bijmengverplichting’ genoemd).
Samen met Krijn Poppe ideeën voor dit transitie-instrument uitgewerkt en besproken met vele experts en betrokkenen. Na een motie in de tweede kamer van Derk Boswijk, loopt nu een onderzoek door WECR naar de consequenties ter voorbereiding van een mogelijke verdere uitwerking en uitvoering door LVVN.

Bodem en water sturend

breken met het marktdenken door het gebied centraal te stellen
Een reeks van activiteiten. Zoals een TcV webpagina met columns van onszelf en van gastschrijvers over dit thema. En samenwerking met gebiedsinitiatieven, bevlogen begeleiders van gebiedsprocessen (oa RVO, Oogst van Morgen), LDE-studenten en wetenschappers. En een stagiair naar bestaande gebiedscoöperaties.
Klik hier voor de startcolumn van Willem Lageweg over dit thema.

Community of Practice Gebiedsprocessen

Voor het leren op drie niveaus (praktijk boeren, provincie, rijk) om gebiedsdoelen te behalen. Opgezet samen met Jan Willem Straatsma en met initiatiefnemers uit de gebieden zelf, die al hebben laten zien dat zij oplossingen kunnen realiseren. Deze laatste zijn de inhoudelijke trekkers van de discussies, dus hiermee worden maximaal krachten van onderop benut en gefaciliteerd. Innovatief in de huidige wereld van harde wetgevingsdoelen van bovenaf met ingrijpende consequenties.

Woordvoerders van de Toekomst

Een serie verhalen van jonge boeren met toekomst en van een aantal experts, aangevuld met de menukaart voor het restaurant van de toekomst. Enerzijds ter inspiratie van hoe het wel kan en zou kunnen. Anderzijds positieve verhalen als tegenwicht tegen alle negatieve nieuwsberichten in het land over het ontbreken van perspectief.

Als Programma Manager Duurzame Landbouw bij TcV sinds september 2022 werk ik met veel enthousiasme samen met inspirerende mensen, zowel binnen als buiten TcV, om de transitie in de landbouw te versterken.
Mijn brede ervaring met veranderingsprocessen bij diverse organisaties in de samenleving heb ik opgedaan in verschillende rollen: consultant, programma- en projectmanager, lijnmanager, expert, onderzoeker, mede-eigenaar, en politiek actief op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bij TcV ben ik weer terug bij mijn roots: de voedselproductie, een vakgebied dat ik heb gestudeerd in Wageningen.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel