INITIATIEF
NEMERS

De Transitiecoalitie Voedsel is een  initiatief van:

Willem Lageweg, Jan Paul van Soest en Natascha Kooiman. Alle drie zijn ze persoonlijk zeer betrokken bij de omslag naar een voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan.

Lees verder

BESTUUR

Bestuur Transitiecoalitie Voedsel

Het bestuur van de Transitiecoalitie Voedsel wordt gevormd door Willem Lageweg, Sandra van Kampen (Schaal van Kampen) en Frederike Praasterink (HAS Hogeschool)

Lees verder

STRATEGIE
GROEP

Strategiegroep Transitiecoalitie Voedsel

De zeer betrokken strategiegroep van de de Transitiecoalitie Voedsel denkt vanaf het begin mee over de strategie, aanpak en het bestaansrecht van de coalitie. De strategiegroep wordt gevormd door Frederike Praasterink, Janneke Blijdorp, Joost de Jong, Gerard Teuling, Sandra van Kampen, Willem Lageweg, Natascha Kooiman en Jan Paul van Soest.

Lees verder

LEDEN

Leden Transitiecoalitie Voedsel

Leden van de Transitiecoalitie Voedsel zijn ondernemers, organisaties en personen die de voedseltransitie willen versnellen. Ze onderschrijven de visie van de coalitie en geven daar ook zelf vorm en inhoud aan. Ze zijn afkomstig uit de wereld van bedrijfsleven, land- en tuinbouw, natuur en milieu, gezondheid en zorg, kennis, financiële sector en overheid.

Lees verder

VRIENDEN & PARTNERS

Vrienden en partners Transitiecoalitie Voedsel

Vrienden en partners van de Transitiecoalitie Voedsel zijn bedrijven en organisaties die positief staan ten opzichte van onze rol en activiteiten en de door ons beoogde omslag naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem en met wie we samenwerken.

Lees verder