Skip to main content

Wie we zijn

Impressie

Initiatief
nemers

De Transitiecoalitie Voedsel is een initiatief van:

Willem Lageweg, Jan Paul van Soest en Natascha Kooiman. Alle drie zijn ze persoonlijk zeer betrokken bij de omslag naar een landbouw- en voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan.

Lees verder

Raad van
toezicht en
inspiratie

Raad van toezicht en inspiratie

De raad van toezicht en inspiratie van de Transitiecoalitie Voedsel wordt gevormd door Ted van den Bergh en Frederike Praasterink.

Lees verder

Bestuur

Bestuur van de Transitiecoalitie Voedsel

Het bestuur van de Transitiecoalitie Voedsel wordt gevormd door Willem Lageweg.

Lees verder

Strategie
groep

Strategiegroep van de Transitiecoalitie Voedsel

De zeer betrokken strategiegroep van de de Transitiecoalitie Voedsel denkt vanaf het begin mee over de strategie, aanpak en het bestaansrecht van de coalitie. De strategiegroep wordt gevormd door Gerard Teuling, Frederike Praasterink, Joost de Jong, Sandra van Kampen, Drees Peter van den Bosch, Peter-Erik Ywema, Rob Wetzels (adviseur), Willem Lageweg, Natascha Kooiman en Jan Paul van Soest.

Lees verder

Leden

Leden

Leden van de Transitiecoalitie Voedsel zijn ondernemers, organisaties en personen die de voedseltransitie willen versnellen. Ze onderschrijven de visie van de coalitie en geven daar ook zelf vorm en inhoud aan. Ze zijn afkomstig uit de wereld van bedrijfsleven, land- en tuinbouw, natuur en milieu, gezondheid en zorg, kennis, financiële sector en overheid.

Lees verder

Vrienden &
partners

Vrienden en partners van de Transitiecoalitie Voedsel

Vrienden en partners van de Transitiecoalitie Voedsel zijn bedrijven en organisaties die positief staan ten opzichte van onze rol en activiteiten en de door ons beoogde omslag naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem en met wie we samenwerken.

Lees verder

Ambassa
deurs

Ambassadeurs van de Transitiecoalitie Voedsel

De ambassadeurs van de Transitiecoalitie Voedsel zijn belangrijke en bekende gezichten die zich aansluiten bij ons gedachtegoed.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Nieuwsbrief

Transitiecoalitie voedsel

© 2019 Transitiecoalitie Voedsel