Skip to main content

Wie we zijn

Initiatief
nemers

De Transitiecoalitie Voedsel is een initiatief van:

Willem Lageweg, Jan Paul van Soest en Natascha Kooiman. Alle drie zijn ze persoonlijk zeer betrokken bij de omslag naar een landbouw- en voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan.

Lees verder

Raad van
Toezicht & Inspiratie

Raad van toezicht en inspiratie

De raad van Toezicht & Inspiratie van Transitiecoalitie Voedsel wordt gevormd door Drees Peter van den Bosch, Jeroen Candel, Ted van den Bergh en Irene Mommers.

Lees verder

Ambassa
deurs

Ambassadeurs van de Transitiecoalitie Voedsel

De ambassadeurs van de Transitiecoalitie Voedsel zijn belangrijke en bekende gezichten die zich aansluiten bij ons gedachtegoed.

Lees verder

Leden

Vrienden

Vrienden zijn gevestigde bedrijven en organisaties die positief staan ten opzichte van onze rol en activiteiten. Zijn zijn op weg naar een belangrijke positie in het nieuwe voedselsysteem. Op dit moment kunnen/willen vrienden niet de volle verantwoordelijkheid nemen voor onze activiteiten/standpunten en/of moeten zelf nog een flinke slag moeten maken om te dienen als voorbeeld in de transitie.

Wij gaan met deze bedrijven graag een relatie aan om elkaar verder te helpen, te inspireren en kennis te delen t.o.v. de door ons beoogde omslag.

Partners

Partners zijn organisaties en/of netwerken die met ons vergelijkbare ambities hebben en/of rollen vervullen waarmee we strategisch samenwerken.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel