Skip to main content

DUURZAME LANDBOUW

Urgentie
De macht in de landbouw- en voedselketen ligt bij een beperkt aantal partijen. De toeleverende en verwerkende industrie (o.a. veevoer, vlees en zuivel), supermarkten en financiers. Waar gangbare boeren nog vertegenwoordigers hebben, is het geluid van vernieuwende boeren zwak georganiseerd. Krachtenbundeling in deze groep is van groot belang om het onderling leren en innoveren te bevorderen en boeren die willen verduurzamen perspectief te bieden.

Wat doet TcV?

Regie op Ruimte

Een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. De groep draagt oplossingen aan voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend is.

‘Regie op Ruimte’ wordt gecoördineerd door een werkgroep die bestaat uit Cees Veerman, Jan Willem Erisman, Krijn Poppe en Willem Lageweg.
De initiatiefgroep is een initiatief van en wordt ondersteund door de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad. Lees hier meer. 


De Boerenraad

In 2020 heeft TcV boeren geholpen de Boerenraad op te richten. Inmiddels hebben zo’n 10 boerenorganisaties zich hierbij aangesloten en is er een kernteam actief dat leiding geeft aan de activiteiten. De Boerenraad richt zich op vijf grote knelpunten op weg naar een toekomstbestendige landbouw in 2030. De raad brengt duurzame en gangbare boeren bij elkaar om samen aan oplossingen voor deze knelpunten te werken. De ambitie is dat in 2030 de volgende vijf knelpunten zijn opgelost: de boer heeft in 2030 een stevige positie in de keten, grond is dan goed toegankelijk voor boeren die verduurzamen, er zijn dan financieringsmodellen waarmee de omslag kan worden gefinancierd, de kennis- en onderzoekswereld sluit in 2030 volledig aan op de behoefte van boeren die verduurzamen en de wet- en regelgeving is dan inspirerend in plaats van frustrerend.


Kwartiermaker
Willem Lageweg – willem@transitiecoalitievoedsel.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2019 Transitiecoalitie Voedsel