Skip to main content

Plantaardig het Nieuwe Normaal

Urgentie

In Nederland consumeren en produceren we teveel dierlijke eiwitten. Zowel voor onze gezondheid als voor het klimaat en het dierenwelzijn is het nodig om beiden te reduceren en de verhouding te veranderen; van minder dierlijk naar meer plantaardig.

Wat doet TcV?

De Transitiecoalitie Voedsel streeft naar een eetpatroon dat vooral leunt op consumptie van plantaardige eiwitten en een landbouwmodel dat hierop aansluit. Daarom maakt de Transitiecoalitie Voedsel zich sterk om bestaande initiatieven die hier aan werken te versterken, zoals Green Protein Alliance en Dutch Cuisine. Ook starten we projecten daar waar nog te weinig aandacht is. We formuleren een actieagenda eiwittransitie en pakken deze systematisch aan. En we zorgen dat eiwittransitie juist ook binnen andere thema’s wordt meegenomen. Bijvoorbeeld bij ‘supermarkt’, ‘gezonde voeding en leefstijl’ en ‘voedselomgeving’.

Missie

Onze Big Hairy Audacious Goal: Plantaardig het nieuwe normaal! De verhouding tussen dierlijk- en plantaardig eiwit in ons dieet is 60% – duurzaam geproduceerd plantaardig en 40% duurzaam geproduceerd dierlijk in 2030.

Wat we willen bereiken:

  • Doelstelling eiwittransitie (60-40) vastgelegd in (relevante) beleid(-sdossiers);
  • Vaststellen van een ondergrens (50:50) voor voedselaanbieders zoals supermarkten, cateraars en horeca qua aanbod van plantaardig voedsel voor 2025;
  • Vaststellen van een ondergrens (50:50) voor voedselaanbieders zoals supermarkten, cateraars en horeca qua reclame en promotie van plantaardig voedsel voor 2025;

Hoe

TcV zet via beleidsbeïnvloeding in om de eiwittransitie hoger op de politieke -, maatschappelijke – en bedrijfsagenda te krijgen. Want: de noodzaak van een transitie naar voedselconsumptie en productie met het zwaartepunt op plantaardige eiwitten, is groot en urgent. Met de ontwikkelingen in de markt en bij het brede publiek is er momentum om te komen tot een werkelijke doorslag. Een steun in de rug voor het brede publiek en een stok achter de deur voor private partijen, vanuit de overheid is nú nodig. De Transitiecoalitie Voedsel (TcV) signaleert dat beleidsplannen voort blijven borduren op het oude paradigma. De politiek is niet (voldoende) doordrongen van de urgentie van de eiwittransitie en het verband daarvan met gezondheid, biodiversiteit, klimaatverandering, de stikstof- en fosforkringloop. Er is druk nodig om de overheid en politiek hun noodzakelijke rol in richting geven en kaders bieden te laten oppakken.

Daarom gaan we het gesprek aan met Tweede Kamerleden, relevante ministeries, bewegen we het bedrijfsleven en zorgen voor media-aandacht voor het onderwerp en versterken de maatschappelijke discussie. In 2021 doen we dat met als eerste stap een oproep om Plantaardig het nieuwe normaal op te nemen in een volgend Regeerakkoord. Vervolgens zetten we in op beleid dat de eiwittransitie ondersteunt en het bewegen van het bedrijfsleven.

Team

We werken hier niet alleen aan! Naast de achterban van leden, partners en vrienden, werken we continu aan het versnellen van de eiwittransitie met de Kerngroep Eiwittransitie, die tweewekelijks bij elkaar komt. De organisaties die vertegenwoordigd zijn, en bijdragen, ieder vanuit hun eigen expertise, zijn de volgende: Proveg, IUCN NL, Instituut voor Milieuvraagstukken – Vrije Universiteit, GGD Haaglanden en Provincie Zuid-Holland, Sea First, Feedback EU, Questionmark en de Dierencoalitie, WWF-NL, Natuur & Milieu, TAPP Coalitie, Food Valley, GPA, Voeding Leeft.

Meer weten?

Meer weten over welke stappen tot nu toe gezet zijn en hoe we de komende 2 jaar doorgaan? Neem contact op met kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel en portefeuillehouder Voedselomgeving en Eiwittransitie, Natascha Kooiman via natascha@transitiecoalitievoedel.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel