Skip to main content

Ambassadeurs

Jan Willem Erisman

Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden

“Voor de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen is een systeemaanpak nodig waarbij op vele gebieden multidiciplinair moet worden samengewerkt. De Transitiecoalitie Voedsel heeft een cruciale rol hierin omdat het een unieke onafhankelijke organisatie is die vanuit systeemdenken de samenwerking tussen alle partijen op de belangrijkste gebieden organiseert”

Jaap Seidell

Hoogleraar Voeding en gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam

“De urgentie van een transitie naar een voedselsysteem dat gericht is op duurzaam en diervriendelijk geproduceerd gezond voedsel neemt met de dag toe. Zo’n transitie vraagt in alle sectoren om een fundamentele herwaardering van voedsel in onze samenleving en economie. De Transitiecoalitie Voedsel zorgt voor de noodzakelijke brede coalitie met aandacht voor klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Dit brengt de energie van dromers, denkers, doeners en durvers bij elkaar die nodig is voor de omslag”

Herman Wijffels

Voorheen: bestuurder Rabobank, SER en IMF

“Het landbouw- en voedselsysteem staat voor een ingrijpende transitie naar een manier van produceren die zowel de gezondheid van de aarde en natuur dient als die van mensen. De Transitiecoalitie Voedsel doet op dit terrein belangrijk verkennend en stimulerend werk. Verdere versterking daarvan is dringend nodig”

Volkert Engelsman

CEO Eosta

“TcV is op dit moment een cruciaal dream dance deliver leiderschapsforum in de transitie naar een gezond, ecologisch en eerlijk geprijsd voeding- en landbouwsysteem. TcV ontwikkelt visie, strategie en beleid, vrij van politieke kleur en commercieel belang – DREAM. TcV mobiliseert coalitions of the willing, integreert wat door verzuild en commercieel vervuild politieke belang verdeeld wordt – DANCE. TcV benut nationaal en Europees momentum (corona, stikstof, biodiversiteit, klimaat, gezondheid, welvaartsverdeling, true cost accounting, eiwittransitie etc) en stimuleert kraamkamers voor vernieuwing – DELIVER”

Martijn van Dam

Lid Raad van Bestuur NPO. Voorheen: staatssecretaris van Economische Zaken

“De voedseltransitie is meer dan noodzakelijk. In 1 generatie hebben we zeker een derde meer voedsel nodig voor alle mensen in de wereld. Dat lukt alleen als we anders gaan eten en produceren. Helaas lopen de emoties hoog op in discussies over voedsel en landbouw. Onnodig want de richting is overduidelijk: minder vlees en dierlijke producten, meer plantaardig; minder transport en energie en meer eten uit je eigen regio en uit het seizoen. Kortom beter, eerlijker en natuurlijker eten. Dat gaat niet vanzelf. De Transitiecoalitie Voedsel probeert alle redelijke krachten die werken aan landbouw en voedsel samen te brengen om samen deze onontkoombare verandering vorm te geven. Ik steun dat van harte.”

Barbara Baarsma

Hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en CEO van de Rabo Carbon Bank

“Op weg naar een toekomstvaste landbouwsector is een integrale blik noodzakelijk. De partijen verenigd in de Transitiecoalitie Voedsel werken samen vanuit die brede blik en doen concrete voorstellen voor een landbouw die beter is voor het milieu, de boeren, consumenten en de samenleving, nu en in de toekomst. Die voorstellen verdienen onze steun.”

Alice Kramer

Vijfde generatie van de Kramer Food Family

“Een reset van ons voedsel en levensstijl op een leuke en gezonde manier. Dat is mij vanaf jonge leeftijd met de paplepel ingegoten. Als kritische millenial kijk ik dan ook uit naar een evolutie richting smakelijker, natuurlijker en eerlijker eten. Ik ben ervan overtuigd dat TcV in samenwerking met haar talloze partners een onvoorstelbare kracht kan zijn voor deze voedseltransitie. Daarom draag ik graag mijn steentje bij!”