Skip to main content

PlantTheFutureNL

Eiwittransitie visie

Het herstellen van een gezonde en duurzame balans in de consumptie en productie van eiwitten, het terugdringen van de eiwit overconsumptie en het teruggaan naar een voedselpatroon waarin plantaardige eiwitten de boventoon voeren, is een van de belangrijkste transities, om tot een houdbaar, duurzaam en gezond voedselsysteem te komen. Dat hangt samen met de meest prangende vraagstukken:

  • de ecologische grenzen van onze planeet en onze ecosystemen (biodiversiteit, stikstof-, fosfor- en koolstofcyclus, water- en landgebruik)
  • gezondheid (obesitas, overgewicht, preventie, zoönosen, dierenwelzijn);
  • economie (toekomstbestendige business modellen)
  • ethiek (dierenwelzijn, ongelijkheid, honger en armoede).

Een voedselsysteem met minder dierlijke eiwit (over-)consumptie, meer extensieve productie van dierlijke eiwitten (afscheid nemen van intensieve productie) en hogere productie van meer plantaardige eiwitten heeft een positief effect op al deze genoemde uitdagingen. Voormalig Minister van LNV benoemde in maart 2020 hiertoe de ambitie van het kabinet om niet later dan in 2030 de eiwitverhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitten in het gemiddelde Nederlandse voedingspatroon te hebben hersteld naar 50/50.

Onze gemeenschappelijke constatering is dat nu het moment is in die eiwittransitie om elkaar te ondersteunen vanuit een gedeelde ambitie en de krachten te bundelen, omdat dat de transitie nog niet snel genoeg gaat.

Missie

We zien juist nu de noodzaak om gezamenlijk te komen tot een volgende versnelling gericht op het herstellen van de eiwitbalans in Nederland, de eiwittransitie. Onze missie is tweeledig:

Consumptiezijde

Een nieuwe verhouding in onze eiwitconsumptie, van 40:60 naar 60:40 plantaardige/dierlijke eiwitten in 2030; en straatbeeld, aanbod en promotie die dit stimuleren.

Productiezijde

Stimuleren van duurzaam en in Nederland geproduceerde plantaardige eiwitten; een sterke afname van de productie van dierlijke eiwitten; alleen dierlijke eiwitten die duurzaam en diervriendelijk geproduceerd worden.

Wil je dat wij deze visie en missie gaan uitdragen en uitvoeren?

Dat kunnen wij doen door strategische actieagenda's op te stellen op productiezijde en op consumptiezijde. En met jouw support krijgen we meer draagvlak in het uitvoeren van activiteiten uit beide agenda's. Alvast dank voor je support!

We hebben deze overkoepelende doelstellingen geconcretiseerd voor de verschillende onderdelen aan productie- en consumptiezijde.
Wil je hier ook je feedback op geven?

Klik dan HIER

PlantTheFutureNL

Onder de noemer ‘PlantTheFutureNL’ willen wij met relevante stakeholders (alle systeem spelers: overheden, bedrijven, financiële instellingen, onderzoeks-/kennisinstituten en NGO’s) werken aan een strategische agenda om de eiwittransitie te versnellen. En uiteraard het uitvoeren en implementeren van die agenda. We werken met ‘plantaardig het nieuwe normaal’ aan zowel de productie- als de consumptiezijde van de eiwittransitie.

We willen aanbod en consumptie van duurzaam geproduceerde plantaardige eiwitten, bij voorkeur van lokale herkomst, sterk verhogen en het aanbod en consumptie van dierlijke eiwitten sterk verkleinen. Dat betekent aan de consumptiezijde een kleiner aanbod dierlijke producten en een groter en gevarieerder aanbod van plantaardige eiwitrijke producten/gerechten in supermarkten, horeca, catering en in de zorg. Aan productiezijde betekent dit: stimuleren van duurzaam geproduceerde Nederlandse, Europese en internationale plantaardige eiwitten en een sterke afname van de productie van dierlijke eiwitten, zodat het in balans is met de draagkracht van de aarde en van het Nederlandse ecosysteem. De dierlijke producten die nog wel worden geproduceerd worden duurzaam en dierwaardig geproduceerd.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel