Skip to main content

Ondersteun onze petities

Om onze voorstellen richting de overheid extra kracht bij te zetten en maatschappelijk draagvlak te creëren, organiseren wij diverse petities.
Bekijk de voorstellen hieronder en teken mee!

OVERHEID, CORRIGEER DE MARKT EN GA NAAST DE BOER STAAN

OPROEP AAN FORMERENDE PARTIJEN VOOR EEN NIEUW KABINET

GEEF BOEREN VERTROUWEN, PERSPECTIEF EN RUIMTE

SAMEN WERKEN AAN EEN NATIONAAL RUIMTE- EN LANDBOUWAKKOORD

RUIM 200 KOPLOPERS UIT LANDBOUW- EN VOEDSELSECTOR ROEPEN POLITIEK OP MAAK ‘PLANTAARDIG HET NIEUWE NORMAAL’