Skip to main content

Op weg naar een nieuw voedselsysteem

We werken aan een verandering van het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. De situatie is urgent en alleen het spel groener spelen is niet de oplossing.

We streven naar een transitie. Naar nieuwe spelregels die zorgen voor een landbouw- en voedselsysteem waarin duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan.

Waarom een voedseltransitie?

Voortbouwend op de vele coalities en partijen die delen van de transitieagenda oppakken, fungeren wij als een coördinerend, inspirerend, agenderend, versnellend en beïnvloedend netwerk.  Dit doen wij aan de hand van onze aanpak en strategie.

Onze coalitie bestaat uit ondernemers, boeren, wetenschappers, kenniscentra, zorg- en onderwijsinstellingen, allianties en NGO’s, die met elkaar het hele speelveld overzien. We werken vanuit een integrale visie die is neergelegd in een visiedocument met 10 leidende principes. Onze leden willen een systeemverandering en willen daar zelf een voorbeeld voor zijn.

Bekijk onze 10 principes

10 principes van TCV

We zetten in op een laagdrempelig aanbod van duurzaam en gezond voedsel voor iedereen met een productiesysteem dat daarbij past. Met onze diversiteit aan kennis en ervaring kennen we de Nederlandse voedselketen en voedselomgeving als geen ander. We weten waar het stroomt en waar het hapert. We zien kansen om te versnellen én zetten zaken in gang waar nog niets of te weinig gebeurt.

In onze strategie en aanpak baseren we ons op het systeem- en transitiedenken. We steunen koplopers en verbinden hen met grote spelers in de voedselketen. We zetten kracht op thema’s die een belangrijke bijdrage aan de transitie kunnen leveren. We beïnvloeden partijen als overheden en de financiële sector om te zorgen voor de goede randvoorwaarden voor een transitie. We laten zien dat er voor de transitie een groot en snel groeiend draagvlak bestaat.

Bekijk onze strategie en aanpak

STRATEGIE EN AANPAK VAN DE TCV

Sluit je aan

We zetten in op een laagdrempelig aanbod van duurzaam en gezond voedsel voor iedereen met een productiesysteem dat daarbij past. Met onze diversiteit aan kennis en ervaring kennen we de Nederlandse voedselketen en voedselomgeving als geen ander. We weten waar het stroomt en waar het hapert. We zien kansen om te versnellen én zetten zaken in gang waar nog niets of te weinig gebeurt.

In onze strategie en aanpak baseren we ons op het systeem- en transitiedenken. We steunen koplopers en verbinden hen met grote spelers in

Via onze kanalen bieden we vernieuwende duurzame en gezonde initiatieven promotiekansen. We steken onze mening niet onder stoelen of banken. We agenderen, brengen standpunten voor het voetlicht en ondernemen gezamenlijke lobby trajecten.

Wij gaan voor een gezond leven op een gezonde planeet. Sluit jij je ook aan?

Doe mee

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel