Skip to main content

WE WILLEN DE ECHTE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN ZICHTBAAR MAKEN

Om de omslag naar een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem te realiseren zal in samenhang aan meerdere onderwerpen tegelijk gewerkt moeten worden..

Bij elk onderwerp wordt eerst bekeken welke initiatieven er al zijn en hoe wij deze kunnen ondersteunen of versterken. Vervolgens bepalen we welke onderwerpen door ons verder zullen worden uitgewerkt tot thema’s met een visie, beoogde doelen, samenwerking met partijen die hier al actief zijn, plan van aanpak en tijdsplanning.

Als onderdeel van de versnelling van de voedseltransitie helpen we ten minste vijf initiatieven op de volgende thema’s de gewenste impact te realiseren: de noodzaak van de echte prijs van voedsel met perspectief voor boer en natuur, kortere en duurzame ketens, productie & consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, gezonde voeding en leefstijl, gezonde en duurzame supermarkt en voedselomgeving

Onlangs zijn leden gestart met andere belangrijke thema’s als Landbouwbeleid, Beroepsonderwijs en Natuurlijk Kapitaal en Biodiversiteit. Deze staan beschreven op de site. Ook zijn er thema’s als Financiering van grond, Verspilling, Nieuwe business modellen, Consument, Restaurant van de Toekomst en Internationaal. Deze zijn in voorbereiding en we roepen op tot initiatief op deze thema’s. In overleg kunnen nieuwe thema’s worden gestart.

Al lid en interesse om aan te sluiten bij een thema? Benader de thematrekker of kwartiermaker van de groep. De contactgegevens zijn per thema aangegeven.

Nog geen lid?

Sluit je aan

Thema's

Truecost / Trueprice

BELONEN & BEPRIJZEN

Het huidige voedselsysteem leidt tot steeds hogere verborgen maatschappelijke kosten.

LEES VERDER

DUURZAME LANDBOUW

DUURZAME LANDBOUW

In het gesprek over de toekomst van de landbouw wordt vaak gesproken over boeren – en minder vaak met boeren.

LEES VERDER

EIWITTRANSITIE

EIWITTRANSITIE

In Nederland consumeren en produceren we teveel dierlijke eiwitten. Zowel voor onze gezondheid als voor het klimaat en het dierenwelzijn is het nodig om beiden te reduceren.

LEES VERDER

VOEDSELOMGEVING

VOEDSELOMGEVING

Onze voedselomgeving is een belangrijke bepalende factor van ons gedrag. Per dag maken we zo’n 200 voedselkeuzes. 70% daarvan maken we onbewust.

LEES VERDER

 

OVERIGE THEMA’S

OVERIGE THEMA’S

De thema’s die nog op de planning staan zijn: gezonde bodem en gebiedsgerichte aanpak.

LEES VERDER

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel