Skip to main content
Opinie

Brochure Lerend Netwerk | Een gezond en duurzame voedselomgeving in 2030

Geschreven door 2 januari 2021oktober 25th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Vanaf 2021 is de Transitiecoalitie Voedsel gestart met een Lerend Netwerk / Task Force rondom het thema Voedselomgeving met als doel om een gezamenlijk gedragen visie Voedselomgeving te ontwikkelen met een praktische routekaart. Het gaat om alle stakeholders (van detailhandel en horeca, voedingsmiddelenindustrie tot cateraarsen stations. Maatschappelijke organisaties, onderwijs, kennisinstellingen en vooral gemeenten en provincies worden nadrukkelijk uitgenodigd.

Om tot gezondere en duurzamere eetpatronen te komen is informeren of voorlichting alleen niet genoeg. Het is belangrijk dat gezond en duurzaam voedselaanbod de nieuwe standaard wordt: dat het beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk is, herkenbaar voor de consument en dat zij door promoties wordt verleid. Een voedselomgeving dus waarin de gezonde en duurzame keuze de makkelijkste keuze is. Daarvoor zijn grote veranderingen in onze huidige ‘obesogene voedselomgeving’ nodig. Want deze zet vooralsnog vooral aan tot consumeren van teveel calorieën, vet, suiker en zout.

Verschillende steden, het CityDeals programma, het Voedingscentrum, verschillende ondernemers en een aantal wetenschappers werken actief aan dit onderwerp. Anderen zoeken een leidraad of handvat om naar een gezondere en duurzamere Voedselomgeving te bewegen. Er is vooral behoefte is aan ‘actie’. Gemeenten willen aan de slag met een visie die direct in praktijk te brengen is. Omdat er al veel in beweging is, is er veel winst te behalen door van elkaar te leren.

Graag deelnemen aan het lerend netwerk? Download de brochure voor meer informatie.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel