Skip to main content
NieuwsOpinie

TcV presenteert aanbevelingen BMH-rapport voor een duurzaam voedselsysteem

Geschreven door 22 september 2020november 5th, 2021No Comments

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om te reflecteren op het rapport ‘tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). Eerder dit jaar werden een zestiental adviesrapporten gepubliceerd gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Met als doel om het nieuwe kabinet inzicht te geven in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland. TcV ziet dit adviesrapport daarom als een belangrijk sturingsmechanisme naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Op 21 september is de analyse gepresenteerd aan ambtenaren van diverse ministeries. Toegepast op drie van TcV’s kernthema’s presenteerden Harry Aiking (eiwittransitie), Natascha Kooiman (voedselomgeving) en Jan Paul van Soest (True Cost / True Price) de bevindingen en aanbevelingen. Momenteel is TcV met het ministerie van LNV in gesprek hoe hier het beste vervolg aan gegeven kan worden.

Een vervolgstap die al bekend is gemaakt, is het organiseren van sessies rond de Consumentenstrategie die TcV samen met het ministerie van LNV organiseert. Voedselomgeving en de eiwittransitie zal hierin als centraal thema door TcV toegelicht worden.

Bekijk hier de presentaties met bevindingen en aanbevelingen.

Reflectie op op BMH-10 door Harry Aiking
Voedselomgeving – Natascha Kooiman
True Cost / True Price – Jan Paul van Soest