Skip to main content
NieuwsPublicatiesRapporten

Plantaardig het Nieuwe Normaal | Impactrapport 2021-2022

Geschreven door 22 maart 2023No Comments

De hoge mate van consumptie van dierlijke eiwitten leidt tot de meest prangende vraagstukken van dit moment, zoals: de planetary boundaries (biodiversiteit, stikstof-, fosfor- en koolstofcyclus, land use); gezondheid (obesitas, overgewicht, preventie, zoönose, dierenwelzijn) en economie (toekomstbestendige business modellen).

In dit impactrapport laten we zien waar we in de tweede helft van 2021 en in 2022 op hebben ingezet en presenteren we onze plannen voor 2023. We werken al een aantal jaren met meerdere partijen aan deze transitie. Het is tijd om alle inspanningen van de Transitiecoalitie Voedsel (TcV) en onze samenwerkingspartners sterker te coördineren en tot een gezamenlijke actie- en uitvoerings-agenda te komen en samen inspanningen te leveren op communicatie en beleidsbeïnvloeding op dit thema. Het programmaplan dat hier uitvoering aan geeft, met als doel ‘versnellen van de eiwittransitie’ noemen wij Plant The Future NL 2022-2030. Dit is een gezamenlijke droom van de Transitiecoalitie Voedsel en de kerngroep Eiwittransitie, die wordt gevormd door koplopers in de eiwittransitie. Deze droom is complex, dynamisch en uitdagend: in 2030 is ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ in Nederland!

Download hier het impactrapport.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel