Skip to main content
NieuwsOpinie

Transitiecoalitie Voedsel bepleit veranderingen in topsectoren- en innovatiebeleid

Geschreven door 26 mei 2020november 11th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) vindt dat het topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet niet voldoet aan de onderliggende maatschappelijke ambities. Het wat nu missiegedreven innovatiebeleid wordt genoemd is te traditioneel, te verkokerd en geeft onvoldoende ruimte aan maatschappelijke vernieuwing van onderop. Bovendien zijn de businesscase en technologie te veel leidend waardoor er bij de onderzoek- en innovatieprogramma’s te weinig aandacht is voor lange termijnvraagstukken, maatschappelijke waarden en maatschappelijke inbedding.

TcV doet een aantal voorstellen voor verbetering. Kwartiermaker Willem Lageweg: ‘het is belangrijk dat de overheid scherpere maatschappelijke doelen definieert waar de onderzoeksprogramma’s aan moeten bijdragen. Wij bepleiten voorts meer samenhang tussen de verschillende programma’s, meer sturing op een transdisciplinaire aanpak en een andere governance.

In de governance zou niet alleen de gevestigde orde een rol moeten spelen, zoals nu het geval is, maar zouden juist ook stakeholders die dichtbij maatschappelijke vernieuwing staan invloed moeten kunnen uitoefenen. Zo zouden in de topsectoren die zich richten op landbouw en voedsel vernieuwende boeren een veel grotere stem moeten hebben en zouden hun projecten gemakkelijker voor onderzoeks- en innovatieprogramma’s in aanmerking moeten komen’.

Daarnaast vindt TcV dat er veel meer ruimte moet komen voor voorstellen uit het brede veld van kennis- en onderzoeksinstellingen. Nu gaan de middelen overwegend naar een klein groepje voorkeurspartijen met oneerlijke concurrentie en het risico op een eenzijdige benadering als gevolg.

TcV heeft haar voorstellen in oktober 2019 aan het ministerie van LNV voorgelegd. Lees de volledige tekst hier.

Zie ook de publicatie van Follow the Money van 25 mei 2020.  

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel