Skip to main content
NieuwsOpinie

Experimenteer met echte en eerlijke prijzen

Geschreven door 5 november 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Ben jij geïnteresseerd of houd jij je bezig met eerlijke prijzen voor een eerlijke voedselketen? Dan is meedoen met het meerjarig experimenteerprogramma ‘Echte Prijzen’ (‘true pricing’) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) misschien wat voor jou. Met eerlijke prijzen bedoelen we een prijs die rekening houdt met de lusten en lasten van een duurzame productie en consumptie. Producten goed voor milieu, biodiversiteit en klimaat zouden goedkoper moeten zijn dan voedsel geproduceerd met belastende ‘chemische’ middelen. Iedere vorm van druk op natuur en milieu in de keten of in een gebied moet een juiste prijs krijgen, dan is beprijzing ‘echt’ en ‘eerlijk’.

Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in hoe keuzes en gedrag veranderen als in voedselketens en/of gebieden met eerlijke prijzen wordt gewerkt. Door een serie aan experimenten wordt de effectiviteit van toepassing van eerlijke prijzen vergeleken. Deze laagdrempelige stimulering vanuit LNV om te gaan experimenteren met echte prijzen kan zorgen voor een verdergaande inbedding van het eerlijke-prijsprincipe in de markt.

Het experimentenprogramma loopt tot 2022. Per jaar is er een subsidiebudget van €300.000 beschikbaar, waarvan in ieder geval zo’n €25.000 per goedgekeurd experiment wordt uitgekeerd.

Alle partijen in de voedselketen die hierover nadenken of die al actief met eerlijke prijzen bezig zijn kunnen een korte schets van hun idee indienen. Van (stads)agrariër tot sportclub, van pluktuin tot retailer of van horecazaak tot onderzoeksinstituut. Ook overheden en zorginstellingen worden uitgenodigd om binnen de eigen organisatie de samenwerkingen met regionale toeleveranciers als experiment op te zetten. Maar niet alles hoeft lokaal. Het effect van eerlijke prijzen toegepast op inkoop vanuit andere werelddelen kan bijvoorbeeld ook een vraagstuk zijn.

Eva van den Broek (Behavioural Insights) en Jan Paul van Soest (Transitiecoalitie Voedsel) kunnen als externe ‘makelaars’ inhoudelijke begeleiding bij de subsidieaanvraag verzorgen. Liefst vanaf een vroeg stadium.

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel