Skip to main content
Nieuws

Hoe gezonde voeding, biologisch en eerlijke prijzen bij bedrijven wél voorop kunnen staan

Geschreven door 2 november 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Duurzaamheid zit Wessanen in het DNA. Toegewijd aan de missie ‘Connecting to nature’, richten ze zich op voedsel dat gezond, biologisch en ethisch geproduceerd is. Het voedingsbedrijf wil mensen helpen met het maken van gezonde keuzes om de overgang naar duurzaam voedsel te versnellen wat ten goede komt aan de gezondheid van mens en planeet.

Hoe gaat het eraan toe bij een voedingsmiddelenconcern dat actief is op de Europese markt? Met Han van Nieuwland, algemeen directeur Benelux praten we over trends op het gebied van gezonde voeding, de rol van Wessanen in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en de uitdagingen die ze op dit pad tegenkomen.

Wat zijn de trends op het gebied van gezond voedsel?

In de loop van de jaren hebben we de biologische, vegetarische en plantaardige markt hard zien groeien. De consument is zich meer bewust van wat gezond eten met je doet. Een van de grootste food trends die wij zien is de toename in gebruik van plantaardige eiwitten. Al jaren zien we bijvoorbeeld dat de markt van plantaardige drinks groeit. Denk aan haver, amandel en sojadrinks. Als bedrijf hebben we daar bewust op gestuurd. De coronacrisis heeft dit gezondheidsbewustzijn alleen maar versnelt. Helaas geeft het ook onzekere sentimenten. Bedrijven maken verliezen en sommige mensen verliezen hun baan, terwijl anderen daar weer van profiteren. Wat het effect gaat zijn op de biologische sector is op dit moment nog onduidelijk. Wat we wel weten is  dat in tijden van onzekerheid dat de consument kiest voor bekende, vertrouwde, goedkopere en conventionele producten.

Hoe beïnvloeden jullie dit zodat de balans wel positief uitslaat?

De ambities van Wessanen zijn duidelijk geformuleerd. In 2025 worden de top 4 biologische grondstoffen (haver, amandelen, thee en cacao) ingekocht via een duurzame keten van boerderij tot klant. Vanuit dit doel willen wij in de markt de boodschap overbrengen dat de waarde en prijs die biologisch met zich meebrengt eigenlijk standaard zou moeten zijn. Een conventionele prijs zou daar op alle aspecten vlak onder moeten liggen. Nu is het prijsverschil zo groot, dat de consument twijfelt om vanwege het prijsaspect nu niet de stap naar biologisch te maken. Bionext, een partij waar wij ook mee samenwerken, heeft dit moment aangegrepen om de overheid te stimuleren geen BTW meer te heffen op biologische producten als onderdeel van hun biologisch 10-punten plan. Op dit moment is prijs de factor die de ‘licht groene consument’ wel of niet overhaalt om biologisch te kiezen. Dit is ook voor ons een uitdaging.

Een eerlijke prijs klinkt mooi, hoe dragen jullie daaraan bij?

“Op de inkoop van koffie, cacao, thee en haver betalen we zoveel mogelijk een eerlijke prijs volgens de Fairtrade principes en we proberen dit verder uit te breiden voor grondstoffen afkomstig van Zuidelijke landen. Het streven is om de hele keten in 2025 op orde te hebben voor deze vier grondstoffen. Zo zorgen we ervoor dat de chocolade boeren uit Zuid-Amerika een eerlijke prijs ontvangen voor de cacao. Ook onze thee, voornamelijk afkomstig uit Azië, wordt op dezelfde manier geprijsd zodat boeren er een eerlijke prijs voor krijgen. Clipper was bij oprichting het eerste Fairtrade theemerk in de UK en investeert veel in goede relaties met haar theeplantages.

En de maatschappelijke kosten?

Voedsel is de meest directe verbinding die wij mensen hebben met de natuur, maar het industriële voedselsysteem verbreekt maar al te vaak deze vitale verbinding. Wij zien dat anders, en handelen daar ook naar. Om dit zichtbaar te maken hebben we alle bedrijven van Wessanen de rigoureuze impactbeoordeling van B Lab laten ondergaan om de huidige duurzaamheidsstatus en doelstellingen te meten. Sinds december 2019 mogen wij ons met trots ‘B-corp’ gecertificeerd noemen. We streven ernaar de kracht van Wessanen in te zetten om zo goed als we kunnen bij te dragen aan sociale en milieuproblemen in de landen waar wij actief zijn.

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid voeren wij vanuit een speciaal ingericht ‘Green team’ jaarlijks of tweejaarlijks projecten uit die wij bij ons vinden passen. Zo geven we de komende 2 jaar 12 seminars over gezonde voeding vanuit onze eigen mensen aan kinderen met een achterstand in de maatschappij. Dat doen wij in samenwerking met het maatschappelijke initiatief JINC. Het mooie van deze samenwerking is dat wij, naast financiële steun, kinderen op meerdere vlakken ondersteunen. Zo zullen wij kinderen meerdere facetten van ons bedrijf laten zien. Van het leren solliciteren tot het laten zien waar goede voeding uit bestaat en waarom dit essentieel is voor mens en planeet. Hiermee kunnen we kinderen helpen een goed beeld te vormen van hun eigen kwaliteiten, want kinderen zullen toch moeten zorgen voor de wereld van morgen.

Wat verwacht je de komende tijd van TcV?

Wat wij aan Transitiecoalitie Voedsel willen meegeven is om na te denken hoe je goed gedrag van consumenten en andere ketenpartijen kunt belonen. Dus partijen belonen die grote stappen in de biologisch markt zetten, maar bijvoorbeeld ook te helpen lobbyen voor lagere BTW op biologisch voedsel.

Reactie Willem Lageweg namens TcV:

TcV begrijpt de behoefte van Wessanen. Wij geven graag een podium en stem aan partijen die voorop lopen, zoals Wessanen. Die kunnen met gezag aantonen dat duurzaamheid en gezondheid bij bedrijven wel degelijk voorop kunnen staan. Dat is een van de redenen van ons bestaan. We werken structureel aan voorstellen en maatregelen om gezonde en duurzame voeding te bevorderen, zowel vanuit ketenspelers (zoals retail en industrie) als door overheidsmaatregelen. Daarom ondersteunt TcV de lobby voor verlaging of zelfs afschaffing van BTW op groenten en fruit. Hetzelfde geldt voor de voorstellen van de TAPP coalitie voor een eerlijke vleesprijs. Ook daaraan geven we actieve steun. Recent hebben we ook nog stevig gereageerd op het ontbreken van beleidsvoorstellen voor gezonde voeding in de landelijke VWS nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Ook juichen wij een actiever overheidsbeleid op het gebied van biologische landbouw en voeding toe. Nederland loopt daarin ver achter op een aantal andere Europese landen. Daarnaast bemoeien we ons met de afspraken tussen overheid en industrie over de samenstelling van producten. Die afspraken zijn wat ons betreft veel te vrijblijvend. En tenslotte prikkelen we de supermarkten door ons actief in te zetten voor een benchmark waarmee duidelijk wordt welke supermarkten echt werk maken van gezonde en duurzame voeding, en welke daarin achterblijven. Questionmark heeft daar onlangs een onderzoek over gepubliceerd. 

Meepraten? Klik hier om onderaan deze LinkedIn-post een reactie achter te laten.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel