Skip to main content

Welkom bij de transitiecoalitie voedsel!

Ben je (werkzaam in) een gevestigd en groter bedrijf of organisatie die positief staat ten opzichte van onze rol en activiteiten en de door ons beoogde omslag? Kortom is jouw bedrijf of organisatie op weg naar een belangrijke voorbeeldrol in en voor het nieuwe landbouw- en voedselsysteem? Maar kun en/of wil je (of jouw bedrijf of organisatie) niet de volle verantwoordelijkheid nemen voor onze activiteiten / standpunten? Wij gaan graag de relatie aan om elkaar verder te helpen, te inspireren en kennis te delen. Ook geldend voor fondsen die de landbouw- en voedseltransitie willen ondersteunen.

We zijn blij dat je overweegt om je bij ons aan te sluiten! Het voedselsysteem moet gezonder, duurzamer en eerlijker en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Onze ambitie is een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. We streven naar nieuwe spelregels voor een landbouw- en voedselsysteem waarin ecologische, ethische, sociale en duurzaam economische waarden in balans zijn. Hoe wij dat aanpakken, laten we je zien in dit impact rapport. Hierin nemen we je mee in de acties en interventies waarmee we de landbouw- en voedseltransitie versnellen.

We vragen geïnteresseerden die lid willen worden uitdrukkelijk onze visie, aanpak en missie te onderschrijven. Ten slotte vragen we leden om een geldelijke bijdrage, passend bij hun eigen beurs (zie Contributieregeling TcV).

Dagelijks zetten wij ons in voor het versnellen van de transitie. Dit doen we o.a. door gesprekken te voeren binnen het netwerk, organiseren we lobbyactiviteiten bij overheden, initiëren we oproepen zoals Regie op Ruimte of Plantaardig het nieuwe normaal, organiseren we projecten met bedrijven en ondernemingen en nog veel meer. Hierin proberen we jouw belangen zoveel mogelijk mee te nemen om de thema’s waar jij mee bezig bent verder te brengen. Een gezamenlijke stem is heel hard nodig in een wereld waar de behoudende krachten nog volop domineren. Als netwerk van zo’n 200 koplopers werken we samen om de transitie naar een gezond en duurzaam landbouw- en voedselsysteem te versnellen. We staan nog sterker als jij je bij ons aansluit.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel