Skip to main content

Strategiegroep

Gerard Teuling

Strategiegroep Transitiecoalitie Voedsel, Sector manager Food & Agribusiness bij MVO Nederland/ De Groene Zaak

Gerard en zijn team werken met ruim 300 Food & Agri bedrijven aan collectieve innovatieprojecten om de beschikbaarheid van duurzaam en gezond voedsel te vergroten. Nationaal en (vanzelfsprekend, gezien de reikwijdte van onze sector) ook internationaal (Afrika, Azië en Latijns-Amerika). Hiervoor zijn diverse actieplatforms gelanceerd, zoals: de Coalitie Natuurlijk Kapitaal Agrifood, het Innovatieplatform Feeding Cities, Verspilling is Verrukkelijk en de The Soil Initiative.

Voorheen: Gerard werkte eerder voor bedrijven als Heinz, Mars Europe, Nutreco, EMTÉ Supermarketen en Max Havelaar. Hij studeerde Bedrijfskunde & Agribusiness aan het Van Hall Instituut en Internationale Ontwikkelingsstudies aan Wageningen Universiteit.

Frederike Praasterink

Strategiegroep en Bestuur Transitiecoalitie Voedsel, Professor (lector) Future Food Systems HAS University of Applied Sciences

Voorheen: United Nations’s Farmer Field School programs in South and Southeast Asia, Central and Eastern Europe and the Near East. Professor duurzame ontwikkeling en voedsel veiligheid, en als Executive Board member verantwoordelijk voor onderzoek & innovatie en internationale zaken.

Lidmaat- en ambassadeurschap: Frederike is lid van de Round Table of Worldconnectors, Executive Board member van het Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation, lid van North Brabant Provincial Advisory council for living environment, ambassadeur voor het biodiversity program Food4Bees, directeur van circular agribusiness Loverense Hof en docent/spreker in verschillende leiderschaps programma’s.

Joost de Jong

Strategiegroep Transitiecoalitie Voedsel, Strategisch adviseur, ,Expert voedsel, landbouw, natuur, Europa en ontwikkelingssamenwerking.

Free-Lance journalist, stafvrijwilliger voor MVO beleid bij PUM senior experts (www.pum.nl). Stafvrijwilliger en gecertificeerd cursusleider bij de Diabetesvereniging Nederland. AB lid van de Vereniging Markdal (Burgerinitiatief). Eindredacteur (email) nieuwsbrief van de Vereniging Markdal.

Voorheen: Ministerie van EZ/LNV (Management- en adviesfuncties). Europese Commissie (plattelandsbeleid). Stichting Natuur en Milieu (afdelingshoofd natuur en landbouw). Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (management). Landbouworganisatie (adj-secr.). Stichting Boerengroep Wageningen. Provincie Drenthe (beleidsmedewerker).

Sandra van Kampen

Strategiegroep en Bestuur Transitiecoalitie Voedsel, Oprichter en eigenaar van De schaal van Kampen, Auteur van VOER

De schaal van Kampen, haar eigen bedrijf van waaruit zij professionals ondersteunt en coacht. Met haar ‘masterclass voedseltransitie’ die zij organiseert met DRIFT inspireerde zij reeds vele tientallen beleidsmakers, ondernemers, docenten uit het groene onderwijs en maatschappelijke organisaties om hun rol in de voedseltransitie te pakken. In 2017 publiceerde zij samen met Youetta Visser het boek VOER – vaart maken met de voedseltransitie. In 2016 nam Van Kampen het initiatief voor een Platform Voedseltransitie, dat is opgegaan in de Transitiecoalitie Voedsel. Bij Urgenda en voorheen Stichting Natuur & Milieu was van Kampen bedenker en aanjager van tal van vernieuwende transitietrajecten.

Drees Peter van den Bosch

Strategiegroep Transitiecoalitie Voedsel, Innovatiemanager Foodsquad bij Hutten

In de praktijk werken aan een nieuw voedselsysteem, dat is wat waar de kracht van Drees ligt. Binnen Foodsquad werken foodbedrijven samen met zorginstellingen aan het voedselsysteem van de toekomst.

Voorheen: Drees heeft ervaring door de hele keten heen. Geboren op het melkveebedrijf van zijn ouders, in Wageningen gerekend aan voedselketens, 10 jaar bij Unilever in sales en marketing in het spel van fabrikant en retailer. De laatste 10 jaar was hij korte ketenondernemer met het opzetten en uitbouwen van Willem & Drees.

Drees is voorzitter van de Taskforce Korte Keten en één van de drijvende krachten achter de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Peter-Erik Ywema

Director Sustainability bij Avebe. Duurzame Landbouw en Voedselvoorziening Verbinder

Voorheen general director van het Sustainable Agriculture Initiative Platform, het platform van de wereldwijde voedingsmiddelen industrie dat standaarden voor duurzame landbouw definieert en implementeert. Daarvoor consultant strategische en praktische duurzaamheidszaken voor bedrijven (CoreManagement, IMSA, Tebodin).

In de afgelopen 15 jaar een grote passie en respect gekregen voor boeren en de maatschappelijke uitdaging om hen naar een volhoudbaar productie paradigma te helpen.

Analytisch chemie aan de Universiteit van Utrecht,  beeldende kunst aan de HKU en een MBA ‘strategic environmental consultancy’ aan de Universiteit van Twente.

Rob Wetzels

Lid van de Strategiegroep en begeleider van het Strategieontwikkelingsproces van de Transitiecoalitie Voedsel

Met ons bedrijf thuis werden we midden jaren 70 overvallen door een heuse transformatie in korte tijd van de confectie-industrie. Ik studeerde toen bedrijfseconomie. Voor mij een awakener. Sindsdien hebben de ontwikkeling van theorie en praktijk m.b.t. transformaties, transities, complexiteit, chaos, complexe systemen, oude en nieuwe (bedrijfs)economie en oud en nieuw organiseren en leidinggeven mijn warme belangstelling.
Voorheen: Ik heb 25 jaar gewerkt als bestuurs-, bedrijfs- en organisatieadviseur. Daarna ben ik binnen Nyenrode Business Universiteit werkzaam geweest als Programmamanager Maatwerkprogramma’s en als Kerndocent voor Duurzaamheid en Innovatie en Stewardship. Sinds 2017 ben ik gepensioneerd, maar nog niet met pensioen. Want we leven in een tijd waarin veel transformaties en meerdere transities tegelijkertijd spelen, gericht op het bereiken van betere en duurzame tijden. Mooi, belangrijk, uitdagend en spannend. Daar probeer ik op verschillende manieren nog mijn steentjes aan bij te dragen. Onder meer door mijn opgedane kennis en ervaring op de genoemde gebieden in te zetten.

Willem Lageweg

Initiatiefnemer, bestuurslid, kwartiermaker TransitiecoalitieVoedsel

Voorheen: Directeur en oprichter MVO Nederland, diverse posities Rabobank

Toezichthouder: Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos, Louis Bolk Instituut (duurzame landbouw), Institute Positive Health (positieve gezondheid) en Max Havelaar. Ook is hij als oprichter van Sustainable and Inclusive Businessnetwork Kenya (www.sibkenya.com) actief bij het bevorderen van MVO en duurzame ontwikkeling in Kenia. Daarnaast is hij voorzitter van Friends of the Maasai, een stichting die in Kenia nauw met de Maasai samenwerkt op het gebied van community development en ecosysteemherstel.

Natascha Kooiman

Initiatiefnemer, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel

Duurzaamheidsrebel, eigenaar social entreprise Smaackmakers 

Drie keer op een rij een van de Duurzame Jonge 100, een van de Food100 2017, TED-spreker, twee keer door VIVA400 benoemd als ‘jonge vrouw met invloed’. Smaackmakers is lid van het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten en zit in de adviesraad van o.a. het Sustainable Food System Programme van de Verenigde Naties voor de Sustainable Development Goals. Natascha is bovendien jongste lid van de Werkgroep Voetprint Nederland en van de Raad van Advies van het Expertisecentrum for Sustainable Business van AVANS Hogeschool. En samen met Jan Paul van Soest navigator van het Springtij Foodprogramma.

Jan Paul van Soest

Initiatiefnemer, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel, navigator landbouw en voedsel Springtij

Voorheen: kwartiermaker en mede-oprichter van groene ondernemersvereniging De Groene Zaak (nu onderdeel van MVO-NL), en wegbereider van nieuwe maatschappelijke afspraken over onder meer de Waddenzee (commissie-Meijer), kerncentrale Borssele, de mosselvisserij, groen gas, een nieuwe rol voor de gassector, biodiversiteits- en habitatbanking, e.a. In 2014 publiceerde hij het spraakmakende boek De Twijfelbrigade, dat de achtergronden van de klimaatscepsis analyseert. Voor Springtij Forum was hij jarenlang ‘navigator’ energie en klimaat.Veel projecten zijn eigen initiatief.

Toezichthouder: Lid of voorzitter van verschillende adviescolleges, besturen en toezichtraden.