Skip to main content
Nieuws

De echte prijs van tomaat, zuivel en aardappel

Geschreven door 19 december 2018oktober 22nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

De Transitiecoalitie Voedsel en haar samenwerkingspartners True Price, EY, Soil & More en Wageningen Economic Research zijn zeer verheugd dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie heeft toegekend voor het project ‘True Price en True Cost in Food & Agri’. Doel van dit project is het inzichtelijk maken en berekenen van de juiste prijzen van tomaten, een zuivelproduct en aardappelen. Bekeken wordt hoe de lessen die hieruit te halen zijn ook elders kunnen worden toegepast.

 

De subsidietoekenning voor het project ‘True Price en True Cost in Food & Agri’ vormt een goede aanleiding om de activiteiten van de Transitiecoalitie Voedsel rond het thema True Price eens nader toe te lichten.

Waarom is True Price zo belangrijk?

De Transitiecoalitie Voedsel heeft ‘True Price’ tot een van haar speerpunten gemaakt. Basis is het inzicht dat economische activiteiten maatschappelijke schade kunnen veroorzaken die niet in de marktprijs is verwerkt. Deze zogeheten externe effecten zijn in feite welvaartsverliezen. Door deze schade van externe effecten in kaart te brengen en in geld uit te drukken (monetariseren) kan de ‘echte prijs’, de ‘true price’ van een product of dienst worden berekend. Deze true prices kunnen meegenomen in de winst- en verliesrekening van een organisatie, maar kunnen ook naast de marktprijs van een product op het product zelf zichtbaar worden gemaakt. Of de inzichten kunnen worden gebruikt voor vrijwillige afspraken of beleidsmaatregelen om de mogelijkheid om de schade te reduceren, en daarmee de maatschappelijke welvaart te verhogen. De Transitiecoalitie Voedsel denkt dat het inzichtelijk maken en hanteren van ‘echte prijzen’ een van de belangrijkste systeeminterventies kan zijn in de transitie naar een eerlijk, duurzaam en gezond landbouw- en voedselsysteem.

Meerjarenprogramma True Price

Het doel van activiteiten rond true price binnen de Transitiecoalitie Voedsel is het versneld inzicht krijgen in hoe true pricing inzetbaar is om de maatschappelijke schade van landbouw- en voedselsystemen te verminderen en partijen in de keten en in het systeem (denk aan de financiële sector en de overheden) handelingsperspectief te bieden om hierin hun rol en verantwoordelijkheid te nemen.

De Transitiecoalitie werkt daartoe aan concrete projecten, zoals het bovengenoemde project ‘True Price en True Cost in Food & Agri’ dat nu van start gaat. Daarnaast heeft de Transitiecoalitie Voedsel een voorstel gedaan voor een langjarig programma om breder te leren hoe true prices het best kunnen worden berekend, en hoe de inzichten het best kunnen worden toegepast. In dit meerjarenprogramma kunnen projecten van de Transitiecoalitie een rol spelen, maar vooral ook andere true price-projecten door en met andere partijen, zoals het project ‘Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten’ van BioNext en ‘True Cost Accounting voor het MKB in de koffiesector’ dat bij MVO-Nederland is gestart. Er zijn diverse andere initiatieven die in programmaverband kunnen samenwerken. Doel van het programma is onderling te leren en kennis en ideeën uit te wisselen, en nieuwe projecten te starten als er witte vlekken in de kennis zijn.

Op een bijeenkomst bij Eosta, eerder deze maand, heeft minister Carola Schouten van LNV in het bijzijn van Koningin Maxima aangekondigd dat LNV zo’n programma gaat vormgeven. Dat is goed nieuws en de Transitiecoalitie Voedsel heeft de minister uiteraard haar hulp aan geboden bij het opzetten daarvan.

De verschillende gebruiksdoelen van True Price zoals gedefinieerd in het meerjarenprogramma:

Meer informatie?

Jan Paul van Soest (janpaul@transitiecoalitievoedsel.nl); kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
Adrian de Groot Ruiz (adrian@trueprice.org); projectleider True Price en True Cost in Food & Agri
Nada van Schouwenburg (Nada.vanSchouwenburg@eosta.com); projectondersteuner True Price
Sanne Koot (sanne@transitiecoalitievoedsel.nl); projectondersteuner True Price

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel