Skip to main content
Nieuws

Boeren verdienen een veilige tussenruimte

Geschreven door 5 mei 2022No Comments

Een aantal partijen die dicht bij de boer staan werken aan een plan om boeren te ondersteunen bij de grote omslag die van hen gevraagd wordt. Het initiatief voor dit plan komt uit de Boerenraad. Inmiddels is het voorstel met Wij.land, de Plaatsen, BoerenNatuur en de Transitiecoalitie Voedsel verder uitgewerkt. 

In de kern gaat het om een plan waarmee boeren een ‘veilige tussenruimte’ wordt geboden. Een plek waarin zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de toekomst van hun bedrijf. Die keuzes zijn vaak zeer ingrijpend. Niet alleen bedrijfsmatig maar vooral ook sociaal psychologisch. Kan ik op deze plek waar mijn familie al vele generaties boer is wel verder met mijn bedrijf? Kan en wil ik wel omschakelen van een intensief bedrijf naar een ander – bijvoorbeeld een meer multifunctioneel – bedrijfsmodel? Wil en kan ik elders mijn bedrijf voortzetten? Hoe kom ik los van de schulden van de bank als ik moet gaan extensiveren? Ingrijpende vragen die enige afstand vragen. Vragen ook waar je als persoon los moet kunnen komen van de druk van je familie, collega boeren, de overheid of commerciële partijen die aan jou verdienen.

Her en der in het land zijn er diverse organisaties die al onafhankelijk met boeren meedenken over nieuwe verdienmodellen, over een andere bedrijfsopzet. Denk aan partijen als Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Duinboeren, Wij.land en Living Lab Fryslan. Denk ook aan initiatieven van de regionale LTO organisaties. Deze partijen zijn door de initiatiefnemers op 28 april bijeen gebracht om te bespreken hoe de veilige tussenruimte voor boeren eruit zou kunnen zien. Inmiddels wordt ook met het ministerie van LNV overlegd. Zie de brief die hierover aan de ministers Staghouwer en Van der Wal is verstuurd. Naar verwachting worden voor de zomer over het voorstel concrete besluiten genomen. 

Download hier de handreiking van een aantal partijen die dichtbij de boer staan aan het kabinet om boeren met een langjarig kennis- en inspiratieprogramma bij te staan bij de omslag die van hen verwacht wordt.