Skip to main content
Nieuws

De pijn van de landbouwtransitie

Geschreven door 16 juni 2022No Comments

Transities gaan niet alleen over mooie vergezichten. Ze gaan ook over pijn die onvermijdelijk is. Niet alleen voor de boeren, maar ook voor ketenpartijen en de Rabobank.

Veel boeren voelen die pijn nu al. Zij verdienen meer steun en begeleiding dan het kabinet nu voor ogen heeft. Zie een recente oproep die hierover is uitgegaan. Deze oproep werd inmiddels door ca 500 boeren en sympathisanten ondertekend, waaronder ook LTO voorzitter Sjaak van der Tak en ZLTO voorzitter Wim Bens. https://transitiecoalitievoedsel.nl/boerenperspectief/

Maar ook ketenpartijen zullen die pijn snel gaan ervaren. Denk aan de toeleveranciers en de afzet- en verwerkingskanalen. Die zullen gaan merken dat de oude volumes niet meer te handhaven zijn. Van hen worden vanuit politiek en samenleving veel grotere inspanningen gevraagd om de landbouw- en voedseltransitie mogelijk te maken. En daarbij ook boeren te ondersteunen die hierin stappen willen zetten. LNV-minister Staghouwer spreekt over ‘een niet-vrijblijvende bijdrage’. Hij wil deze zomer hun plannen zien en als die begin volgend jaar geen resultaat opleveren dan neemt hij ‘bindende juridische maatregelen’.

Rabobank

Ook van de Rabobank wordt het nodige verwacht. Ronald van Marlen, ondernemer en klant/lid van de Rabobank, benoemde de pijnlijke keuzes van de bank op een zeer indringende manier tijdens een recente bijeenkomst van Rabobank-certificaathouders. Waar LNV de Rabobank (nog) niet aanspreekt op het stoppen met financieringen van activiteiten met grote negatieve effecten, doet Van Marlen dat wel. Hij sprak de bank aan op transparantie, op het erkennen van verantwoordelijkheid en op het nemen van ingrijpende en dus pijnlijke besluiten. Zijn oproep illustreert dat de samenleving nu van iedereen een grote en onvermijdelijke bijdrage verwacht.

Zie in het video fragment hoe Van Marlen dat op de Rabobank vergadering heeft verwoord. Gedreven door grote bezorgdheid en door liefde voor de toekomst van zowel zijn kleinzoon als de aarde.

Het ongemakkelijke gesprek

De oproep van Van Marlen past in een reeks van oproepen en acties waarvan er nog vele zullen volgen. Denk aan recente acties van Milieudefensie, Extinction Rebellion en Follow This. Maar ook van bravere organisaties als MVO Nederland of van tal van wetenschappers. Zijn oproep illustreert ook dat we het ongemakkelijke gesprek niet meer uit de weg kunnen gaan. De situatie is daarvoor te urgent. En de argumenten en de wetenschappelijke onderbouwing zijn inmiddels zo overtuigend dat dit soort oproepen niet meer genegeerd kunnen worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel