Skip to main content
Nieuws

Dynamische tijden voor de Transitiecoalitie Voedsel

Geschreven door 14 juni 2022No Comments

Liefde voor landbouw en natuur en zorg, zelfs woede over het menselijk onvermogen om een tegenkracht te bieden aan schade op deze terreinen. En vooral veel betrokkenheid. Dat zijn voor Willem Lageweg (1951) drijfveren om zich jaren na zijn pensioen nog in te zetten voor verbetering. Hij doet dat bij de Transitiecoalitie Voedsel, waar ook het onderwijs een rol heeft. Een interview met een van de oprichters van die Transitiecoalitie.

“Ik voel liefde voor de boeren, voor de natuur, voor de schoonheid daarvan”, zegt Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel. “Maar ik maak me grote zorgen over alles wat er verkeerd gaat: het verlies aan biodiversiteit, de voedselgerelateerde gezondheidsklachten, de moeilijke positie van de boeren. Die zorg is niet van gisteren of vandaag. Het rapport van de Club van Rome (Grenzen aan de Groei) kwam vijftig jaar geleden uit en ligt sindsdien op mijn bureau.”

Lees dit artikel verder op op de site van Groenpact, een coalitie van het onderwijs, bedrijfsleven en overheid om het groene kennis- en innovatiesysteem te versterken.

https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/dynamische-tijden-voor-transitiecoalitie-voedsel

Tekst en fotografie: Ton van den Born

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel