Skip to main content
Nieuws

Een brief aan minister Schouten over nieuw stikstofbeleid

Geschreven door 4 december 2019oktober 21st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Op donderdag 26 september deden Prof Jan Willem Erisman en Transitiecoalitie Voedsel een handreiking naar minister Schouten met diverse voorstellen voor onderbouwing, draagvlak en governance stikstofbeleid. 

De brief begint zo: “Nu de Commissie Remkes haar aanbevelingen heeft geformuleerd voor het oplossen van de stikstofproblematiek is de politiek aan zet om tot snelle en effectieve besluiten te komen. Onderbouwing en draagvlak zijn daarbij van groot belang. In deze brief doen wij een voorstel voor de wijze waarop de te nemen maatregelen structureel kunnen worden onderbouwd en voor een adequate governance waarmee in goede sturing en een breed draagvlak kan worden voorzien.”

Lees de brief aan minister Schouten.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel