Skip to main content
Nieuws

Eerlijke prijzen voor blije bijen, boeren en Betuwe

Geschreven door 15 september 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Hilde Engels is bestuursvoorzitter van De Coöperatie Betuwse Fruitmotor. Een prachtig voorbeeld van hoe een keten duurzaam ingericht kan worden. Samen met fruittelers uit de Betuwe, verwerkers, afnemers uit het hele land en consumenten zetten ze zich in voor het verduurzamen van de regio. “We willen de Betuwe versterken zodat het de meest duurzame en mooiste regio van Nederland wordt, mét een Betuws bijenlandschap”.

Met de uitvoerende tak van de coöperatie maakt De Fruitmotor ciders en sprankelende dranken van afgekeurde lokale appels. Een deel van de opbrengst gaat naar een biodiversiteitsfonds. Hiervan wordt de aanleg van bloemenranden, bijenhagen en nestelkasten gefinancierd om nog meer wilde bijen aan te trekken. “Hoe hoger de biodiversiteit, hoe meer bestuiving, des te beter de kwaliteit van ons fruit”.

Hiermee stuurt de coöperatie sterk op het opnemen van de maatschappelijke kosten en het verbinden van economische, ecologische en sociale waarden. “Zo bieden wij boeren in onze coöperatie een hogere prijs voor restappels. Maar met de voorwaarde om de extra premie ten goede te laten komen aan de regio. Bijvoorbeeld door te investeren in duurzame teeltmethoden of door samen te werken met sociale werkvoorziening”.

Nieuwe inkomsten
“De verkoop van ciders en sprankels is onze grootste inkomstenbron. Helaas lopen we door de Covid-periode wat achter op de omzet van vorig jaar. Maar het voorjaar is altijd al een magere periode geweest. Meestal wordt de grootste omzet gemaakt tijdens de feestdagen en in de decembermaand”. Om de schade te beperken zijn ze naast de verkoop van ciders en sprankels, druk bezig met het aanboren van nieuwe inkomstenstromen.

“We proberen een diverse en sterke onderneming te creëren waar we impact maken, door naast de verkoop van ciders en sprankels, ook andere inkomsten aan te boren. We zijn druk bezig met het oprichten van een Circulair Praktijk Centrum (CPC). Met de kennis die we hebben opgedaan over circulaire businessmodellen en sociaal & natuurinclusief ondernemen, willen we trainingen en cursussen aanbieden om ondernemers te helpen met verduurzamen.

Onlangs werd ook het regionale voedselnetwerk ‘Puur Betuws’ aan de activiteiten toegevoegd. Een transparante, door leden gedragen coöperatie die samenwerkt met alle relevante spelers uit de regio om lokale boodschappen en pakketten aan te bieden. Ze streven naar gezond voedsel uit een gezond landschap en willen een inspiratiebron zijn om een grote maatschappelijke beweging op gang te brengen.

De overheid aan zet
Hilde pleit voor meer regionale voedselsystemen. “Bij meer consumenten moet het doordringen dat lokaal eten lekkerder en duurzamer kan en beter voor het landschap en de natuur is. De overheid moet hierin een een actieve stimulerende en faciliterende rol spelen. Het bieden van financiële stimulans aan koplopers, duidelijke lange-termijn georiënteerde wet- en regelgeving en het belasten van niet-duurzame praktijken is essentieel. Tijdens de crisis heeft de overheid een sterke kant laten zien en bevindt zich in een unieke positie om wettelijke kaders te realiseren voor innovatie, verduurzaming en het ontwikkelen van een duurzaam landbouwsysteem. Nederland loopt achter op het gebied van regionale landbouw ten opzichte van de rest van Europa en heeft zich nauwelijks ingeschreven op regionale steunmogelijkheden via de EU GLB regelingen.”

Biodiversiteitswet
Naast een klimaatwet, ziet Hilde graag dat er een biodiversiteitswet komt. Hierin worden concrete doelen om de biodiversiteit te bevorderen wettelijk vastgelegd. Inclusief strafmaatregelen als de activiteiten niet worden nagekomen. “Maak van de biodiversiteitswet een integrale aanpak voor de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en laat hier ook de stikstof en de Natura2000 gebieden een rol in spelen”.

Vraag aan TcV
Aan TcV heeft Hilde de volgende oproep: “blijf actief lobbyen in Den Haag en Europa. De politiek moet ook onze duurzame stem horen! Daarnaast is het belangrijk dat TcV onderzoek blijft faciliteren om in de media ook een ander geluid te laten horen met wetenschappelijke onderbouwde artikelen en persberichten”.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel