Skip to main content
Nieuws

Eiwittransitie op de kaart bij politiek: minder reclame voor dierlijke producten; goedkopere gezonde en plantaardige werklunches; en een ambitieus Voedselbeleid

Geschreven door 6 april 2023No Comments

Een onsje minder reclame voor ongezond en onduurzaam

Wist je dat het volgend jaar precies 50 jaar geleden is, dat Jan Juffermans de aandacht trok met zijn iconische ‘Minder vlees’-affiches? Deze posters waren een reactie op een eerdere vleespromotiecampagne. Hoewel er inmiddels bijna 50 jaar zijn verstreken, is er nog niet voldoende veranderd in de manier waarop we omgaan met de consumptie van dierlijke producten. Daarom werkt TcV samen met ProVeg aan een juridische grondslag om de reclames voor dierlijke producten te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat supermarkten maar liefst 80% van hun reclames richten op producten die buiten de Schijf van Vijf vallen. TcV zou dit graag omgedraaid zien en pleit voor concrete maatregelen om reclame voor dierlijke producten buiten de Schijf van Vijf te verminderen. Een stop op stapelkorting en het stunten met dierlijke producten onder de kostprijs zijn hier voorbeelden van. Dit kan namelijk veel bijdragen aan het creëren van een gezonde leefomgeving. En dat is wat zowel overheid als consument graag willen.

Gezonde en plantaardige werklunches op de kaart: eerste resultaten

TcV werkt, samen met o.a. vriend van TcV Wereld Natuur Fonds, aan de juridische grondslag voor gratis of goedkope gezonde en plantaardige werklunches. Werkgevers worden nu financieel gestraft als ze hun werknemers een gratis gezonde en duurzame lunch willen aanbieden. De Wet Loonbelasting (uit 1964) beschouwt een gratis lunch aan medewerkers als loon in natura. Over de waarde van de lunch, moet belasting betaald worden. Een gezonde, plantaardige en duurzame lunch heeft positief effect op zowel de gezondheid van werknemers, het terugbrengen van ziekteverzuim als het verlagen van de milieu impact. Steeds meer werkgevers willen bijdragen aan de gezondheid van hun medewerkers en aan het terugbrengen van hun milieu-voetafdruk. Het aanbieden van een gratis, gezonde en plantaardige werklunch is een belangrijke oplossing voor dit vraagstuk. Steeds meer werkgevers zien dit in, maar de huidige wet houdt ontwikkelingen op dit vlak tegen. Daarom ziet TcV graag een verandering. Het laten zien dat er een juridische grondslag is, is ondersteunend aan onze oproep de wet aan te passen. Naar aanleiding van onze oproep hiervoor tijdens het PTF diner 2022 is in de tweede Kamer hierover een motie aangenomen.

Een ambitieus Voedselbeleid?

Binnenkort stuurt het Ministerie van LNV een brief over het voedselbeleid naar de Tweede Kamer. Samen met de leden van de Kerngroep Eiwittransitie, heeft TcV een brief opgesteld met suggesties voor maatregelen om de eiwittransitie te versnellen en tot een voedselbeleid te komen waarin duurzaamheid en gezondheid en landbouw en voedsel samenkomen: een integraal voedsel- en gezondheidsbeleid dus. Deze brief is inmiddels gestuurd naar de ministers van LNV en VWS. Naast bovengenoemde juridische grondslagen zijn andere belangrijke speerpunten het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving, het invoeren van prijsmaatregelen om een gezonde en duurzame keuze aantrekkelijker te maken voor de consument, en de behoefte aan een integraal en eenduidig beleid.

Een 0% BTW tarief voor groenten en fruit niet mogelijk?

Op 29 maart zijn de resultaten van het langverwachte onderzoek over de (on)mogelijkheden van het invoeren van 0% btw op groenten en fruit gepubliceerd. Het onderzoek concludeert dat het afschaffen van btw op groenten en fruit stuit op veel praktische en juridische bezwaren en dat het weinig effect heeft op de inname van de consument. In het onderzoek wordt enkel naar een op zichzelf staande prijsverlaging gekeken, wat onderzoeksmatig een begrijpelijke keuze is. TcV is echter van mening dat het afschaffen van de BTW een noodzakelijk onderdeel is van een slim samengesteld pakket aan maatregelen. Zo’n totaalpakket kan wél tot gedragsverandering leiden. Het onderzoek is daarom ook niet verwerpelijk voor de partijen die vóór de maatregel zijn. We kunnen het zien als een basis om mét de onderzoekers van SEO, GFH, gedragseconomen en andere relevante systeemspelers zo’n breed pakket aan interventies te ontwerpen.

Verder lezen hoe TcV dit ziet?

Lees hier op onze website het artikel van kwartiermakers Natascha Kooiman en Jan Paul van Soest.

Transitiecoalitie voedsel is mede ondertekenaar van dit opiniestuk, een initiatief van GGD en Gemeente Amsterdam, samen met een veelheid van gerenomeerde wetenschappers, gemeenten en andere partijen.

Bron affiche: https://www.mindervlees.nu/