Skip to main content
Nieuws

Hoogleraar Erisman bepleit keuzevrijheid voor boeren

Geschreven door 21 januari 2022No Comments

Hoogleraar Jan Willem Erisman pleitte in zijn recente oratie aan de Universiteit van Leiden voor keuzevrijheid voor boeren om hun bijdrage te leveren aan de nationale milieu-, natuur- en klimaatdoelen. Om deze doelen te bereiken is een gebiedsgerichte aanpak nodig die inspeelt op de specifieke kenmerken van het gebied. Denk aan de aard van de bodem, hydrologie, landschap, natuurkwaliteit etc. Erisman betoogde dat het rijk zowel nationaal als op gebiedsniveau duidelijke doelen moet stellen. Met heldere lange termijn gebiedsdoelen en een integrale aanpak kunnen boeren vervolgens aan de slag om hun bijdrage te leveren. Daarin verdienen zij volgens Erisman de vrijheid om hun eigen methoden te kiezen bij het bereiken van de doelen waaraan men zich committeert. Deze benadering biedt volgens de hoogleraar veel meer kansen dan de klassieke sectorale aanpak waarin vaak de korte termijn en commerciële belangen domineren. Hij noemde Schiermonnikoog als een duidelijk voorbeeld waar deze gebiedsgerichte aanpak tot goede resultaten heeft geleid.

Erisman is actief lid van de initiatiefgroep Regie op Ruimte en ambassadeur van de Transitiecoalitie Voedsel. Zijn hele inaugurele rede is te zien en te beluisteren op  https://www.youtube.com/watch?v=qd-Hi6pPpPg

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel