Skip to main content
Nieuws

In gesprek met Paul Kortekaas, Triodos Bank

Geschreven door 20 oktober 2022oktober 27th, 2022No Comments

Voormalig minister Staghouwer kwam in de voedselevaluatie brief met de visie 50/50 plantaardig/dierlijk in ons eetpatroon in 2030. Nu is het zaak om tot concrete invulling te komen. Tijdens het Plant the Future diner op 13 oktober was dit volop het onderwerp van gesprek. Hoe gaan we die 50/50 halen? En wie moet daarin welke rol pakken? We vroegen onze sponsoren van het Plant the Future diner ernaar. Hoe zien zij hun rol in de eiwittransitie? Ook vroegen wij hen naar het tienpuntenplan. Het plan dat met input van het Plant the Future diner in 2021 gevormd is. Met welke punten zijn zij aan de slag en waar ligt nog een uitdaging? 

Wij spraken hierover met Paul Kortekaas, manager team landbouw en voeding bij Triodos Bank. Triodos Bank is een van de sponsoren van het Plant the Future diner, dus wij zijn benieuwd hoe de Triodos Bank zich bezighoudt met de eiwittransitie. In het visie document van de bank is te lezen: “Transitioning towards more plant-based diets has dual environmental and health benefits. Lowering the amount of meat and other animal-sourced foods (e.g. dairy and eggs) in diets reduces pressure on land and water use, greenhouse gas emissions and pollution. Moreover, shifting western diets towards largely plant-based would result in reduced risk of diet-related chronic diseases, such as cardiovascular disease” Triodos Bank heeft haar focus op de biologische sector, maar stelt dat naast de transitie naar meer biologisch, we ook een transitie nodig hebben naar meer plantaardig: “Feeding the world with organic farming, or with conventional farming will be impossible without rebalancing the proportion of animal-sourced foods in our diets and reducing food waste.” Genoeg input om het gesprek eens aan te gaan hoe Triodos Bank dan concreet bijdraagt aan de eiwittransitie.

Omschakeling
Paul Kortekaas legt uit dat Triodos Bank met haar klanten in gesprek gaat over de veranderingen die hun klanten kunnen maken naar een veerkrachtig en duurzaam voedsel- en landbouwsysteem en hoe de bank daarbij kan helpen. “Dat gaat niet alleen om financiering, maar dat gaat ook om kennis en het samenbrengen van onze contacten binnen de sector.” Paul Kortekaas stelt, “maar uiteindelijk moeten we gewoon naar minder dieren.” Dat is spannend, want betekent minder dieren ook niet minder inkomen? Niet als het aan de Triodos Bank ligt: “wij gaan in gesprek met klanten over de mogelijkheden. Misschien heeft de klant wel voldoende grond die op een andere manier ingezet kan worden. Dat kan humane voeding verbouwen zijn, maar dat kan ook het produceren van biobased bouwmaterialen zijn. Of wellicht kunnen er groenblauwe diensten worden geleverd. Je kan op veel manieren bijdragen in de economie en ecologie. Het betekent niet dat minder dieren, minder verdienen betekent, dat hoeft helemaal niet.”

De Triodos Bank ziet dat dit spannend is voor boeren die omschakelen van gangbaar naar biologisch. Uit ervaring vertelt Paul dat de focus dan soms lijkt te liggen op, ik moet wel genoeg dieren hebben om genoeg te verdienen. “Ik zeg dan, reken eens uit hoe het economisch uitpakt als je gaat omschakelen van meer, naar minder dieren en van gangbaar, naar biologisch, en dan vertellen wij wel wat dat ecologisch betekent.” Het argument dat in de biologische sector geen droog brood te verdienen valt, wil Paul dan ook maar al te graag uit de wereld hebben. “Wij bestaan al 40 jaar en als onze relaties in de biologische sector geen droog brood verdienen, dan hebben wij als Triodos Bank ook geen bestaansrecht.” Dus, zo benadrukt Paul, “er is absoluut de mogelijkheid om te schakelen. Dit kan van gangbaar naar biologisch, maar ook van dierlijk naar plantaardig en Triodos Bank gaat graag hierover in gesprek.”

“Feitelijk kan de financiële sector de wereld over 25 jaar maken, maar daar moeten we nu dan mee beginnen door te kiezen waar we in willen investeren, faciliteren en stimuleren.”

Triodos Bank en de eiwittransitie
In het visiedocument van Triodos Bank halen zij drie elementen naar voren: een gebalanceerd ecosysteem, volksgezondheid en sociale inclusie. De eiwittransitie is een manier om aan deze drie elementen te werken. Er zijn heel wat vraagstukken die te linken zijn aan ons eetpatroon: we hebben te veel dieren en treden buiten de planetaire grenzen. Bovendien zijn de gezondheidskosten per persoon er hoog: “Als de € 6.000 gezondheidskosten per persoon doorgroeit naar € 16.000 in 2060, dan hebben we in Nederland een heel groot probleem.” Daarnaast moet goed eten voor iedereen beschikbaar zijn. Wij proberen hier een bijdrage in te leveren door de discussie aan te gaan met ministeries, samen te werken met Transitiecoalitie Voedsel en het gesprek aan te gaan met andere banken en ketenpartijen.”

Overigens is de Triodos Bank ambitieuzer in haar doelstelling dan de Nederlandse overheid: “In 2035 moeten we in een 80/20 verhouding eten. Dat is misschien té ambitieus, maar we moeten het niet steeds verder naar voren schuiven.” Als het aan Paul ligt, moet de financiële sector moet nu beginnen: “feitelijk kan de financiële sector de wereld over 25 jaar maken, maar daar moeten we nu dan mee beginnen door te kiezen waar we in willen investeren, faciliteren en stimuleren.” Paul ziet het als zijn taak om te blijven herhalen, wat er nu moet gebeuren om de transitie op gang te krijgen. De grootste vraag blijft: hoe kunnen we de transitie versnellen? Want zo vertelt Paul “we kunnen niet een generatie van 20/25 jaar wachten. Dat duurt te lang, we moeten sneller veranderen als sector.”

Spelers in de eiwittransitie
“De agrarische sector is onderdeel van de oplossing voor problemen die wij nu ervaren.” Maar dat kan de agrarische sector niet alleen: op het moment dat je wilt gaan verduurzamen, dan zal de hele keten mee moeten en dus ook de consument, aldus Paul. Veel partijen die al bezig zijn met de transitie zijn aangesloten bij Triodos Bank. “Bedrijven die nog niet zo ver zijn, proberen we te stimuleren en te financieren onder de voorwaarden dat ze de transitie ook gaan maken.”

“De agrarische sector is onderdeel van de oplossing voor problemen die wij nu ervaren. Maar op het moment dat je wilt gaan verduurzamen, dan zal de hele keten mee moeten”

Afsluitend zegt Paul: “We staan voor een hele grote opgave, ook richting de volgende generaties. We kunnen werken aan een hele mooie wereld en die nalaten voor de volgende generatie.”

Meer plantaardig leesvoer? Lees hier meer:

https://plantthefuture.eu/