Skip to main content
Nieuws

In gesprek met Paul Kortekaas van Triodos

Geschreven door 3 oktober 2023No Comments

3 oktober door Jeen Akkerman


De eiwittransitie is voor Triodos Bank onderdeel van een bredere beweging naar een betere wereld. Binnen de grenzen van de planeet moeten we streven naar een voedselsysteem dat zorgt voor gezonde mensen en betaalbaar voedsel. 

Voor Paul Kortekaas, manager Team Landbouw en Voeding bij Triodos Bank, is het duidelijk dat we niet voort kunnen gaan op de weg die decennialang is gevolgd in de Nederlandse landbouw.

“Het is een doodlopende weg die veel schade aan de planeet veroorzaakt op basis van wegwerp-consumptie. We moeten toe naar kringlooplandbouw en wat ons betreft zijn de biologische principes uitgangspunt. Kijk alleen maar naar de negatieve gezondheidseffecten van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.”

Missie

Triodos Bank heeft als missie om bij te dragen aan die transitie. Dat doet de bank niet alleen door biologische boeren te financieren die volgens de biologische principes produceren of daar naartoe willen omschakelen. Ook in andere sectoren van de economie worden louter activiteiten gefinancierd die bijdragen aan een schonere, gezondere en eerlijke wereld. Naast deze bancaire activiteiten heeft Triodos nog twee manieren om de transitie te ondersteunen. Met het Triodos Groenfonds kunnen particuliere investeerders hun geld fiscaal vriendelijk beleggen in innovatieve projecten die duurzame transities versnellen. Daarnaast worden vanuit Triodos Regenerative Money Centre projecten gefinancierd die gericht zijn op maatschappelijke vraagstukken waar traditionele bank- en investeringsproducten om verschillende redenen (nog) geen antwoord kunnen bieden; of waar de inzet van schenkgeld noodzakelijk is. “Dan heb je het over initiatieven die niet meteen rendabel zijn, maar wel van belang zijn om nieuwe richtingen te vinden. Soms gaat het om wat we dan ‘briljante mislukkingen’ noemen.”

Volksgezondheid

Concrete zaken die Triodos Bank doet in de eiwittransitie zijn bijvoorbeeld het financieren van veehouders die omschakelen naar plantaardige productie maar ook akkerbouwers die zonder dierlijke mest hun bedrijf runnen. Daarnaast is de bank actief in lobby-trajecten, bijvoorbeeld in de Nederlandse Vereniging van Banken. “Daar laten we zien dat het wel degelijk anders kan, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van het verdienmodel van ondernemers”, aldus Kortekaas. Een ander element dat Triodos Bank in deze discussies, ook met de politiek, inbrengt is dat van de volksgezondheid.

“De overmatige consumptie van dierlijke eiwitten leidt tot allerlei welvaartsziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Als we dat geen halt toe roepen, wordt de volksgezondheid in Nederland onbetaalbaar.”

Schoner en betaalbaar

De eiwittransitie moet ervoor zorgen dat we meer plantaardig gaan eten. Dan gaan we ook meer plantaardige teelten zien in Nederland. En minder dieren. “We hebben simpelweg te veel dieren in ons land. Dat leidt onder meer tot nitraatuitspoeling en dus een slechtere waterkwaliteit. Ook dat is ongunstig voor onze gezondheid”, aldus Kortekaas. Biologische teelten hebben dat nadeel niet en zorgen er ook voor dat er geen gif uitspoelt naar het water of elders in de omgeving. Een belangrijk aandachtspunt is voor Triodos Bank ook dat de productie van plantaardig voedsel samen met ketenpartijen zoals verwerkers en retail zo wordt georganiseerd dat er een eerlijke verdeling van de winst is over alle schakels van de keten.

“Zodat alle partijen er een eerlijke boterham aan kunnen verdienen en blijft het plantaardige voedsel voor iedereen betaalbaar.”

Diner

Triodos sponsort het Plant The Future Diner omdat de eiwittransitie voor iedereen van belang is. “Het diner draagt bij aan meer bekendheid voor dit thema. En er doen allerlei partijen mee. Het is belangrijk om met elkaar te spreken. Voor mij is vooral de deelname van de agrarische industrie belangrijk. Daar moet de knop echt om, zoals HAK onlangs heeft gedaan door alleen nog biologische groenten in hun potjes te stoppen”, zegt Kortekaas. Hij is tevreden als de netwerkbijeenkomst ervoor zorgt dat meer partijen betrokken worden. Want de eiwittransitie gaat over iets dat iedereen belangrijk zou moeten vinden: een gezond dieet voor gezonde mensen. Voor de land- en tuinbouw betekent dat voedsel produceren zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Zo kunnen binnen de grenzen van de planeet veel maatschappelijke opgaven tegelijkertijd worden opgelost.