Skip to main content
Nieuws

Klimaat komt er bekaaid vanaf in het Europees landbouwbeleid

Geschreven door 3 maart 2020november 5th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

“Er zijn verschillende redenen waarom we niet verwachten dat het nieuwe Landbouwbeleid een bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelstellingen”. Dat was de stelling van de Transitiecoalitie Voedsel in het gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans op dinsdag 3 maart j.l. In Brussel. Het gesprek met hem was een vervolg op de brief die wij hem in december hebben verstuurd.

Transitiecoalitie Voedsel is van mening dat er alleen inkomenstoeslagen gegeven moeten worden als boeren ook deelnemen aan klimaatmaatregelen. In Nederland zijn al goede voorbeelden waarbij boeren een beloning krijgen voor opslag van koolstof in de bodem. Hetzelfde geldt voor boeren in het veenweidegebieden waarbij afspraken gemaakt worden over het waterpeil. In de huidige voorstellen ontbreekt een garantie dat individuele boeren afspraken maken over klimaatmitigatie. Timmermans was erg geïnteresseerd in de commentaren van de Transitiecoalitie Voedsel. Hij is van plan om binnen een maand de ‘From Farm to Fork Strategy ‘ te publiceren. “Dan kunnen jullie zien wat we met dit onderwerp gaan doen”, aldus Timmermans.

Verder verwezen we hem naar de commentaren van de Europese Rekenkamer op de methodologie die de Commissie gebruikt om aan te tonen hoeveel klimaatimpact de verschillende maatregelen van het landbouwbeleid hebben. Het zou beter zijn om klimaatprestaties concreter te verifiëren en te kwantificeren. Die kritiek was Timmermans bekend. Ook een transitie naar een meer plantaardige productie en consumptie is gewenst. De huidige gekoppelde betalingen (dat zijn specifieke betalingen als men dieren houdt) van 3 miljard euro voor dierlijke productie, belemmeren die transitie. Dat zou afgeschaft moeten worden.

Wij wachten met belangstelling op de ‘From Farm to Fork strategy’ om te zien hoe deze onderwerpen aangepakt gaan worden.