Skip to main content
Nieuws

Lancering ‘Food for discussion’ paper: Pathway to Plant the Future

Geschreven door 12 december 2022No Comments

Transitiecoalitie Voedsel, European Alliance of Plant-based Foods (EAPF), Healthy Food Healthy Planet (HFHP) hebben samen met NewForesight een Food for discussion’ paper opgesteld om inzicht te geven hoe we de transitie naar een betere balans tussen plantaardige en dierlijke eiwit consumptie en productie in de Europese Unie kunnen versnellen. Het discussie paper: ‘Pathway to Plant the Future’ geeft inzicht hoe transities verlopen, welke stakeholder wat moet doen in welke fase en welke lessen er voor de Europese Unie te trekken zijn uit de manier waarop de transitie in Nederland verloopt.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat een heldere EU-brede visie essentieel is om de transitie naar een meer plantaardig voedselsysteem te maken. De visie en doelstellingen van de EU zijn leidend voor de doelstellingen van de lidstaten. Dit helpt de lidstaten om vanuit nationale context invulling te geven aan zowel meer plantaardig consumptie als productie. Jaarlijkse zouden zij voedseltransitieplannen moeten ontwikkelen om bij te dragen aan de ambities en doelstellingen van de EU. Alleen dan kunnen we samen tot een nieuw duurzaam voedselsysteem komen.

“Wij roepen de Nederlandse overheid op zich ook Europees in te zetten voor een duidelijke visie en tijdgebonden doelstellingen om de omslag naar een meer plantaardig voedselsysteem te maken en dit mee te geven als input aan de Europese Commissie voor het wettelijk kader voor duurzame voedselsystemen in Europa, dat eind 2023 gepubliceerd wordt”, aldus Natascha Kooiman, kwartiermaker bij Transitiecoalitie Voedsel en portefeuillehouder van de thema’s eiwittransitie en voedselomgeving.

In Nederland wordt de eiwittransitie actief gemonitord door het werk van de Green Protein Alliance (GPA) en TcV in samenwerking met NewForesight. “In Nederland wordt de transitie al jaren actief gemonitord. Onderscheid maken tussen deeltransities en inzichtelijk maken welke stakeholder wat moet doen in welke fase van de transitie heeft ons geholpen om strategische keuzes te maken voor onze eigen rol. Het naar voren brengen van de transitietheorie hielp ook om in continue dialoog te zijn met alle stakeholders die betrokken zijn in de voedselketen. Met de organisatie van het eerste ‘Plant The Future diner’, een nationale multistakeholderdialoog, en het stellen van een visie, volgen we de theorie en dragen we bij aan het vooruithelpen van de transitie in Nederland”, aldus Kooiman.

Transitiecoalitie Voedsel is begin 2022 de samenwerking met de European Alliance for Plant-based Foods aangegaan. Deze paper zien wij als een mooie ontwikkeling in deze samenwerking. Samen kunnen we de urgentie van de eiwittransitie op een grotere schaal duidelijk maken en samen van Plantaardig het Nieuwe Normaal maken.

Lees hier het discussie paper ‘Plant our future’.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel