Skip to main content
Nieuws

‘Maak plantaardig het nieuwe normaal’ wint aan momentum

Geschreven door 24 juli 2021december 7th, 2021No Comments

Donderdag 14 oktober vindt het eerste Plant the Future diner plaats in Nieuwspoort. De eerste editie van het volledig plantaardige diner is – nog vóór de officiële uitnodiging eruit is – uitverkocht. Daarmee is het jaarlijks terugkomende event nu al een daverend succes. De enorme belangstelling vanuit brede maatschappelijke vertegenwoordiging laat zien dat Plantaardig het nieuwe normaal duidelijk aan momentum wint.

Ons doel met het diner is om vanuit een positieve boodschap met iedereen die betrokken is bij de eiwittransitie het gesprek aan te gaan hóe we Plantaardig het Nieuwe Normaal kunnen maken. Centraal staat de vraag hoe we de doelstelling 60:40 verhouding plantaardig/dierlijke eiwitten in 2030, kunnen realiseren. Deze ambitie sluit aan bij de Richtlijnen Gezonde Voeding van de Schijf van Vijf en de uitgesproken ambitie in het Klimaatakkoord.

Inmiddels hebben meer dan 20 organisaties een tafel gereserveerd en gasten uitgenodigd. In totaal zijn 230 vertegenwoordigers uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, agrariërs, landelijke en regionale overheden, politiek en NGO’s aanwezig. Iedere tafelorganisator heeft een eigen onderwerp gedefinieerd hoe zij zich kunnen inzetten om de eiwittransitie te versnellen en Plantaardig het nieuwe normaal te maken. Aanwezig zijn o.a. maatschappelijke organisaties zoals Diverzio, Natuur en Milieu, Feedback, IUCN NL, Question Mark, maar ook bedrijven zoals Foodvalley, Schouten Europe b.v., The Livekindly Collective en wetenschap Wageningen University & Research en lokale en regionale overheden zoals Regiofoodvalley.

Met het diner willen we tevens een bijdrage leveren aan meer bewustwording bij de politiek. In de hoofdlijnennotitie ter voorbereiding van een nieuw kabinet hebben D66 en VVD zich al uitgesporken voor een meer actieve rol voor de overheid om de gezonde keuze de gemakkelijke te maken en de ongezonde keuze te ontmoedigen. Voedselomgeving en de eiwittransitie zijn daarbij belangrijke thema’s om op te pakken. Die twee staan nauw met elkaar in samenhang. De standaard is ongezond, veel suiker en vet en een hoog gehalte bewerkt voedsel. Dat moet anders. We moeten naar een voedselomgeving toe met een gezonder en duurzamer aanbod.

Daarvoor moet meer ingezet worden op plantaardige producten. En dus moeten we ons afvragen hoe we de eiwittransitie zo goed mogelijk kunnen versnellen. In onze ogen moet het aanbod dan anders. Informeren heeft gewoonweg minder effect. Consumenten weten overigens al wel dat plantaardig beter is voor hun gezondheid. Het is lastig om de productiekant te overtuigen om over te stappen om minder dierlijke producten. Zij moeten ook inzien dat het veel voordelen heeft. Denk alleen al aan een lager waterverbruik.


Maak samen met ons plantaardig het nieuwe normaal en onderteken onze oproep!

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel