Skip to main content
Nieuws

Manifest: Nederland kan met landbouwakkoord internationale voetafdruk verkleinen

Geschreven door 24 april 2023No Comments

Persbericht 24 april 2023

Het Nederlandse Landbouwakkoord, dat nu wordt ontwikkeld, is te veel alleen op Nederland gericht. Dat vindt de Transitiecoalitie Voedsel samen met een brede coalitie van meer dan zestig NGO’s, boerenorganisaties, wetenschappers en bedrijven. Vandaag stuurde deze coalitie een brandbrief aan ministers Adema (LNV) en Schreinemacher (BuHaOS). Het Nederlandse landbouwbeleid moet zich ook richten op het verkleinen van de grote Nederlandse agrarische voetafdruk in landen buiten Nederland, door voedselzekerheid en behoud van biodiversiteit als startpunt te nemen. De coalitie publiceerde een manifest waarin zij uiteenzet hoe de hervorming van het Nederlandse agrarische buitenlandbeleid eruit zou kunnen zien.

Nederland is door zijn agrarische handelspositie, de import en export van agrarische producten en door het exporteren van het Nederlandse landbouwmodel zelf, inmiddels onlosmakelijk verbonden met het buitenland. Nout van der Vaart, beleidsmedewerker voedsel en landbouw bij Oxfam Novib:

“De Nederlandse landbouw en onze rol in het wereldwijde voedselsysteem hebben een enorme impact op boeren, het klimaat, voedselzekerheid, marktontwikkeling en milieu in het mondiale Zuiden”.

John Arink, Caring Farmers:

“Nederlandse boeren laten zien dat het anders kan, met een positieve impact op voedselzekerheid en biodiversiteit in de rest van de wereld. Die positieve rol zien we graag echt meer terug in ons nationale en internationale landbouwbeleid, zodat het perspectief biedt voor boeren wereldwijd.”

Nederlands landbouwbeleid over de grenzen

Na de presentatie van het Landbouwakkoord, wordt een Internationale Strategie Duurzame Landbouw verwacht, opgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De schrijvers en ondertekenaars van het vandaag uitgekomen Manifest roepen de regering op om het totale Nederlandse landbouwbeleid ten goede te laten komen aan boeren in Nederland én aan die in Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dan gaat het niet alleen over landbouw, maar ook over ons buitenlandse handels- en investeringsbeleid.

Handelsverdragen

Karin van Boxtel, Both ENDS:

“Boeren in veel landen buiten Europa ondervinden de gevolgen van handelsverdragen tussen Nederland of de EU en hun land, waarin clausules zijn opgenomen waarin het gebruik van en de handel in inheemse zaden aan banden wordt gelegd. Kleinschalige boeren worden zo beperkt in hun mogelijkheden om zelf plant- en pootgoed aan te passen aan snel veranderende weersomstandigheden, en voor voldoende voedsel te zorgen. Bovendien worden ze afhankelijk gemaakt van de zaden en bijbehorende pesticiden van grote zadenmultinationals. In andere landen leidt de grootschalige verkoop van goedkoop melkpoeder of kippenvlees uit de EU, mogelijk gemaakt door handelsverdragen, ertoe dat de lokale melkproductie dan wel pluimveehouderij zich niet kan ontwikkelen.”

Andersom zullen Nederlandse boeren de gevolgen gaan merken van het EU-Mercosur handelsverdrag, waardoor onder andere vlees uit Zuid-Amerika op de Nederlandse markt zou komen dat geproduceerd is volgens lagere standaarden dan die geldend in de EU.

Duurzaam en eerlijk

Dat kan heel anders, vinden de ondertekenaars van het manifest. Nederland kan er zelfs voor zorgen dat zijn buitenlandse landbouwbeleid op een duurzame en eerlijke manier bijdraagt aan de lokale voedselzekerheid en biodiversiteit in de landen waar het nu nog een enorme agrarische voetafdruk heeft. Het manifest geeft daarvoor ook praktische suggesties.

Violet Matiru van MCDI Kenia:

“Wij zien dubbele standaarden van Nederland. Ze willen voedselzekerheid hier vergroten, maar tegelijk bevorderen ze handel waar boeren en consumenten in Kenia niet beter van worden. Een voorbeeld daarvan is de bloemensector, waar Nederland groot in is. In een land zoals Kenia waar mensen sterven van honger, worden op grote schaal niet-eetbare bloemen geproduceerd, die niet bijdragen aan voedselzekerheid.”

 


Het Manifest is een initiatief van onder andere Both ENDS en OxfamNovib. Het staat nog open voor ondertekening tot en met 8 mei. Op dinsdag 9 mei wordt het Manifest aan de Tweede Kamer aangeboden, zodat de suggesties kunnen worden meegenomen in de Internationale Strategie Duurzame Landbouw.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel