Skip to main content
Nieuws

Nationale Eiwit Strategie van de overheid is een Nationale Eiwit-Productiestrategie

Geschreven door 12 mei 2020november 10th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) pleit opnieuw voor een herziening van de Nationale Eiwitstrategie-plannen van de overheid. De overgang naar meer plantaardig en minder dierlijk in onze productie én consumptie, samen ook wel de eiwittransitie genoemd, is één van de belangrijkste interventies om te komen tot een gezond en duurzaam voedselsysteem. In dat kader ontwikkelt het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Eiwitstrategie (NES). Echter lijkt dit zich meer te ontwikkelen richting een Nationale Eiwit Productiestrategie, omdat deze gericht is op slechts één onderdeel van de eiwittransitie, namelijk de verduurzaming van de plantaardige productiekant. De vermindering van dierlijke productie en consumptie worden buiten beschouwing gelaten. Dit is opmerkelijk omdat juist de dierlijke productie negatieve gevolgen heeft op stikstof, biodiversiteit, klimaat, en gezondheid. Daarom trekt TcV aan de bel en doet opnieuw een oproep richting het Ministerie van LNV voor een integrale benadering van de eiwittransitie.

In het proces om tot de Nationale Eiwitstrategie te komen, loopt op dit moment een consultatie, waar ook TcV aan deelneemt. Deze consultatie is een weerspiegeling van de tekortkoming in het huidige beleid en de huidige beleidsvorming. Van de 45 vragen in de eerste ronde ging er maar 1 over consumptiegedrag. Bovendien werd door de overheid niet gevraagd wat haar eigen rol in de eiwittransitie zou kunnen zijn. De respondenten gingen desondanks veelvuldig in op het belang van een meer plantaardig consumptiepatroon en het belang van een ondersteunend beleid.

“De eenzijdige focus op productie doet geen recht aan de urgentie van het dierlijke eiwit-consumptie probleem.” Aldus Harry Aiking, al 25 jaar bezig met Duurzame Voedselvoorziening bij het IVM (VU Amsterdam) en lid van de kerngroep Eiwittransitie van TcV. “We zouden zeker 30% minder eiwitten moeten eten en de balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten moeten omdraaien van respectievelijk 60%-40% naar 40%-60%. Dit is nodig om de druk op biodiversiteit, klimaat en onze gezondheid niet verder op te voeren.”

Het actief werken aan duurzame eiwitconsumptie – waarin de overheid beslist een actieve rol in hoort te spelen – is een heel belangrijk onderdeel van deze transitie. De 150 partijen die TcV vertegenwoordigt, samen met een aantal andere relevante partijen, stuurden deze week een brief aan het Ministerie waarin zij een handreiking doen om mee te werken aan een Nationale Eiwitstrategie die dierlijke productie en consumptie aanpakt, met maximale impact.

Lees hier de eerste brief aan Minister Carola Schouten december j.l.
Lees hier de recente brief met daarin verzoek tot herziening van NES.


Transitiecoalitie Voedsel, dossier Eiwittransitie | Natascha Kooiman | Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
natascha@transitiecoalitievoedsel.nl | 0654366200

Voor inhoudelijke informatie:
Harry Aiking | Lid Kerngroep Eiwittransitie & Dr. H. Aiking, Duurzame Voedselvoorziening
harry.aiking@vu.nl

Betrokkenen bij deze oproep:

Transitiecoalitie Voedsel (Natascha Kooiman, Kwartiermaker)

Green Protein Alliance (Jeroen Willemsen, oprichter & woordvoerder)

Louis Bolk Instituut (Prof.dr. Jan Willem Erisman, directeur)

IVM-VU (Instituut voor Milieuvraagstukken – Vrije Universiteit Amsterdam) (Prof.dr. P.J.H. van Beukering, directeur; Dr. H. Aiking, Duurzame Voedselvoorziening)

Question Mark (Charlotte Linnebank, directeur)

Dierencoalitie (Dirk-Jan Verdonk, voorzitter)

IUCN NL (Heleen van den Hombergh, adviseur agrocommodities)

TAPP (True Animal Price Coalition) (Prof.dr. Pier Vellinga, voorzitter)

Proveg (Veerle Vrindts, directeur)

TNO (Nard Clabbers, Senior Business Developer Personalized Nutrition and Health)

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel