Skip to main content
Nieuws

Nieuwe cursus: leer alles over toegang tot land en landzekerheid

Geschreven door 31 augustus 2020november 2nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Vroeger, toen onze steden nog dorpen waren, was grond, arbeid en kapitaal geen handelswaar. Nu barsten de steden uit hun voegen met daarin huisjesmelkers, projectontwikkelaars, gemeentepolitiek, supermarkten en daklozen. Grond is veelal opgekocht, arbeid is handelswaar en we kennen allemaal de kapitaalstromen die via beurzen vrijwel volledig losstaan van de reële economie.

Handelen in de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal is volgens Economy Transformers dé oorzaak van problemen als klimaatverandering, bodemuitputting, de groeiende kloof tussen arm en rijk, eenzaamheid en depressie. Een gedeelde toekomst vraagt om andere vormen van eigendom, uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal.

Precies daarover gaat de cursus van Economy Transformers. Je leert over het scheppen van gezonde eigendomsverhoudingen binnen een initiatief, met als ingang grond. Eigendom is sterk verbonden met onze (financiële) zekerheid. En dus kom je in deze cursus ook angsten en twijfels tegen: hoe regel ik mijn pensioen? Erven mijn kinderen nog wel iets? Ben ik goed verzekerd? Angsten, gevoelens van minderwaardigheid, en onzekerheid kijken we recht in het gezicht. Hoe kunnen we een menswaardige samenleving opbouwen waarin er voor iedereen plek is om te leven?

Wat leer je?

Tijdens de cursus verdiep je je in het thema grondeigendom als gemeengoed en hoe arbeid en kapitaal als gemeengoed daar onlosmakelijk mee samenhangen. In 4,5 dag worden de volgende onderwerpen onderzocht.

  • hoe verhoudt de buitenwereld zich tot de binnenwereld, wat betekent het zo binnen zo buiten principe eigenlijk? Wat zijn onze mens en wereldbeelden en waar streven we naar?
  • waarom draagt ons huidige eigendomsrecht bij aan de verarming van en ongelijkheid in de samenleving?
  • wat is de juiste prijs voor grond en producten?
  • wat is een gemeengoed, een common?
  • vier basisvormen van samenleven, een wenkend perspectief
  • de samenhang tussen grond, arbeid en kapitaal
  • DeelGenootschap als manier van organiseren vanuit vertrouwen
  • het denken achter en de praktijk van Community Land Trust als vorm voor drievoudig eigenaarschap
  • zicht op eigen overtuigingen en belemmeringen voor de transformatie van grond en eigendom
  • eigen vraagstukken en casuïstiek

Nieuwsgierig?

Ben jij betrokken bij grond als landbewerker, grondeigenaar, projectontwikkelaar, overheid, investeerder/financier, woongemeenschap of nog anderszins belanghebbend bij dit thema? Dan is deze cursus precies wat jij zoekt.

Meld je aan

Mocht je vragen hebben over de cursus en hoe deze op jouw wensen aansluit neem dan vooral contact op met Damaris door een mail te sturen naar damaris@economytransformers.nl. Ook direct aanmelden kan naar dit adres.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel